Onzichtbaar leed bij kinderen met een nierziekte verdient aandacht

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. Het is zwaar. Kinderen met een nierziekte zijn doorzetters die elke dag het uiterste van zichzelf vragen om gewoon mee te kunnen doen. Maar ze hebben een lange weg te gaan, evenals hun ouders en broertjes en zusjes. Want een kind met een nierziekte blijft meestal zijn of haar hele leven nierpatiënt. Om hier aandacht voor te vragen én er voor hen te zijn – nu en voor een beter toekomstperspectief – lanceert de Nierstichting Jonge Helden. Onder deze noemer zet de Nierstichting zich vanaf dit jaar extra in voor kinderen met een nierziekte en hun familie.

Kinderen met een nierziekte hebben vaak maar één wens: gewoon lekker meedoen met andere kinderen. Spelen met vriendjes. Naar school fietsen. Sporten. Gamen. Logeren bij opa en oma … Maar hoewel je het vaak niet aan ze ziet, zijn dit soort normale activiteiten ongelooflijk zwaar voor jonge nierpatiënten. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: ‘ Kinderen met een nierziekte hebben weinig energie, mogen niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs dialyseren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. Daarom zijn ze voor ons jonge helden. Voor hen willen we er zijn. Nu en later.’

Jonge Helden: voor nu én later                                                              

Met Jonge Helden biedt de Nierstichting kinderen met een nierziekte en hun ouders extra begeleiding en ondersteuning. En investeert zij extra in onderzoek naar een betere behandeling voor deze kinderen en de genezing van nierziekten. Noodzakelijk, want een nierziekte is nu nog niet te genezen en de behandeling en begeleiding van kinderen met een nierziekte vraagt een andere aanpak dan bij volwassen nierpatiënten. De introductie van het kidslabel Jonge Helden wordt ondersteund met een sterke visuele campagne. Die toont dat, hoewel je het vaak niet aan ze ziet, kinderen met een nierziekte iedere dag weer het uiterste van zichzelf vragen om gewoon mee te kunnen doen met andere kinderen.

Aan de buitenkant zie je niet dat Faya zo weinig energie heeft

Eén van die jonge helden is Faya (6). Faya is geboren met een nierziekte. Haar nieren werken nu nog maar voor 9%. Binnenkort moet ze aan de dialyse of getransplanteerd worden.. ‘Het gaat gelukkig nog heel goed met Faya. Ze is een ontzettend vrolijk en actief kind, maar wel op haar manier, vertelt haar moeder Laura. Ze fietst niet, rent weinig, daar heeft ze de energie niet voor. Ze is snel moe. Aan de buitenkant zie je het niet. Faya zelf is ook niet anders gewend. ‘Ze baalt ook wel eens, bijvoorbeeld met gym, ze is altijd de laatste. Maar we laten ons niet uit het veld slaan.’

Investeren in ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek

De Nierstichting heeft de afgelopen jaren een uitgebreid behoefteonderzoek uitgevoerd onder ouders van nierpatiënten en kindernefrologen. Hieruit bleek dat er veel behoefte was aan extra ondersteuning, begeleiding en onderzoek. Een nierziekte vraagt om behoorlijk wat aanpassingsvermogen, veerkracht en flexibiliteit van kinderen, broertjes en zusjes en hun ouders. Daarom investeert de Nierstichting onder andere in een jonge-heldentraining waarmee kinderen in de basisschoolleeftijd hun zelfstandigheid en veerkracht kunnen ontwikkelen en in een coaching traject. Ook zet de Nierstichting volop in op onderzoek om nierziekten bij kinderen beter te behandelen en in de toekomst te kunnen genezen.
Foto (C): Léon Hendrickx