Hier lees je waar je (financieel) recht op hebt als mantelzorger

Wist je dat je reiskostenvergoeding kunt krijgen, verlof kunt aanvragen en gratis cursussen kunt volgen? Lees er alles over in dit uitgebreide overzicht, speciaal voor mantelzorgers.

Mantelzorger ben je soms zomaar ineens. Eén van je ouders of je partner wordt ziek en heeft verzorging nodig. Je geeft die zorg, zonder vooraf te weten wat er allemaal bij komt kijken. Dat mantelzorg verlenen zwaar is, is duidelijk. Naast het drukke leven dat je al hebt met werk en gezin, komt het er bij. Vaak besef je pas achteraf wat de consequenties zijn op mentaal, fysiek en financieel gebied. Hier tref je een overzichtelijk van mogelijke financiële gevolgen. 

Wanneer ben je mantelzorger?

Het is niet bij alle mantelzorgers bekend, maar er zijn diverse regelingen voor mantelzorg. Als degene die je verzorgt een persoonsgebonden budget heeft, kan de zorg daar soms uit betaald worden. Maar er zijn ook andere regelingen. Wel is het belangrijk om goed te onderzoeken of je wel onder de term mantelzorger valt. Mantelzorger ben je als je langdurige en intensieve zorg biedt. Dus je hebt verzorgende taken, maar geeft bijvoorbeeld ook hulp bij het voeren van een huishouden. Het gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Dankzij een mantelzorger is minder of geen thuiszorg nodig.

Verlofregelingen werknemers

Eén op de acht werknemers is ook mantelzorger. 40 procent daarvan voelt zich overbelast. Als je een baan hebt en de zorg voor een ander op je neemt, is dat vaak lastig te combineren. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Je kunt gebruik maken van kort- of langdurend verlof. Sinds 1 juli 2015 is het nemen van verlof uitgebreid. Je kunt het nu ook opnemen voor bijvoorbeeld een vriend(in) of een buurvrouw. Voorwaarde is wel dat jij de enige bent die de benodigde zorg kan leveren.

Ga altijd het gesprek aan met je leidinggevende over wat er speelt en overleg wat de opties zijn. Zo ontstaat er begrip in plaats van irritatie over je eventuele afwezigheid. Je werkgever mag zorgverlof in principe alleen weigeren als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt. Je moet altijd een aanvraag doen en alles in goed overleg regelen is natuurlijk het beste. Bij kort verlof heb je recht op tenminste 70 procent van je salaris. Langdurig verlof kun je opnemen als je iemand verzorgt die levensbedreigend of langdurig ziek is. Dit kan ieder jaar maximaal zes keer het aantal uren dat je per week werkt. Je werkgever hoeft je salaris niet door te betalen over de opgenomen uren. Als langdurig zorgverlof eenmaal begonnen is, mag je werkgever het niet meer terugdraaien. Let op: de CAO is altijd leidend (ook als dit nadelig voor jou is) en er kunnen dus andere afspraken in staan dan in de wettelijke regeling.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering (voorheen het mantelzorgcompliment) is een wettelijke taak van gemeenten. Daarvoor krijgen ze budget en ze mogen zelf bepalen wat ze daarmee doen. Er is dus veel verschil per gemeente. Je kunt bij het WMO-loket van de gemeente waarin degene woont waar jij voor zorgt vragen hoe die waardering eruit ziet. Soms is dat een financiële tegemoetkoming, maar het kan ook een kortingspas zijn of een training of activiteit voor mantelzorgers.

Zorgverzekeraar

Voor zorgverzekeraars is het van belang dat mantelzorgers niet overbelast raken en zelf ziek worden. Daarom besteden veel verzekeraars aandacht aan het onderwerp. Vraag na waar jij voor in aanmerking komt, het hangt er ook vanaf hoe je verzekerd bent. Zo hebben sommige verzekeraars een mantelzorglijn om vragen te stellen of een mantelzorgmakelaar die je te regelen zaken uit handen kan nemen. Daarnaast zijn er vaak gratis cursussen om bijvoorbeeld je eigen grenzen te leren bewaken of mindfulness. Ook kun je soms gebruik maken van een ontspannend mantelzorgarrangement (Menzis). Om als mantelzorger af en toe op vakantie te kunnen of even bij te tanken, kun je vanuit de aanvullende verzekering mogelijk in aanmerking komen voor mantelzorgvervanging of respijtzorg. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen voor mantelzorg(vervanging). Een voorbeeld van respijtzorg is bijvoorbeeld dat de zorgvrager af en toe in een logeerappartement verblijft. In de gemeente Leeuwarden kan dat. Lees er hier over.

Reizen

Als je mantelzorger bent voor iemand uit je huishouden en die wordt langer dan een maand ergens anders verpleegd waarvoor je meer dan 10 kilometer moet reizen, dan mag je € 0,19 per kilometer aftrekken van de belasting. Kosten voor taxi of openbaar vervoer zijn helemaal aftrekbaar. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie. Soms bieden gemeenten een reiskostenvergoeding voor mantelzorgers die in de bijstand zitten.

De zorgvrager kan in bepaalde gemeenten een parkeervergunning aanvragen voor jou als mantelzorger. Dan scheelt parkeergeld als je vaak je auto betaald neer moet zetten bij degene voor wie je zorgt. Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente.

Moet je regelmatig meereizen met de zorgvrager in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld om naar het ziekenhuis te gaan? Dan is de OV Begeleiderskaart misschien een optie. Met die kaart kun je als mantelzorger gratis meereizen. Degene voor wie je zorgt moet dan niet zonder persoonlijke begeleiding kunnen reizen. Lees hier de voorwaarden.

Extra kinderbijslag

Heb je een ziek of gehandicapt kind dat thuis woont, dan kun je recht hebben op dubbele kinderbijslag. Daarvoor wordt het Centrum Indicatiestelling Zorg gevraagd om advies te geven. Daarnaast kun je nog in aanmerking komen voor extra kinderbijslag, bijvoorbeeld als je alleenstaand bent. Bekijk de voorwaarden op de site van de SVB.

Mezzo

Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste en zet zich in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigt hun belangen. Het is de spin in het web die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 300 aangesloten organisaties biedt Mezzo informatie, advies en steun. De meeste vragen die de organisatie ontvangt van mantelzorgers gaan over financiën. Men ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom heeft Mezzo een Financieel zakboekje gemaakt met daarin alle informatie die je nodig hebt op het gebied van vergoedingen en regelingen. Het is te bestellen via deze link en kost € 6,49.

En dan nog dit:

Voor meer informatie over mantelzorg kun je terecht bij:

  • Het WMO-loket van je gemeente
  • Mezzo of een ander steunpunt mantelzorg; voor informatie en lotgenotencontact
  • Casemanager dementie als je zorgt voor iemand die dementerend is
  • De wijkverpleegkundige voor hulp bij persoonlijke verzorging of verpleging
  • Je zorgverzekeraar
  • Het wijkteam

In de Wegwijzer mantelzorg van Mezzo vind je ook heel veel tips.