close
  • maandag 13 juli
Zorg en Zekerheid

Depressie: waarom werkt een standaard behandeling niet bij ouderen?

Depressie: waarom werkt een standaard behandeling niet bij ouderen?

Het lijkt erop dat als je ouder bent, je minder snel van een depressie geneest. Met ouderen worden mensen boven de veertig jaar bedoeld. Met name mensen boven de zeventig blijken veel klachten te hebben. 

Twee jaar lang werden voor onderzoek duizend patiënten gevolgd tussen de 18 en 88 jaar. De uitkomsten van deze studie verschenen in The Lancet Psychiatry, een gerenommeerd medisch vakblad. 

Verlies, trauma’s en aandoeningen

Een eenduidig antwoord op de oorzaak voor een minder snelle genezing, brengt het nieuwste onderzoek niet. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat een depressie bij ouderen vaak andere oorzaken heeft dan bij jongere mensen. Regelmatig heeft het te maken met het verliezen van mensen om je heen, onverwerkte nare ervaringen ofwel trauma’s of een aandoening zoals dementie of Parkinson. 

Stressvolle situaties

Je spreekt van een depressie als de neerslachtigheid minstens twee weken aanhoudt en zodanig ernstig is dat het dagelijkse leven er negatief door wordt beïnvloed. Het gegeven dat ouderen een hoger risico op een depressie hebben omdat ze in verhouding tot jongere mensen veel vaker te maken hebben met situaties die stressvol zijn, wordt in onderzoeken genoemd. 

Chronische depressie

Het is mogelijk dat de standaardbehandeling bij depressie bij ouderen juist daarom minder goed aanslaat. Een behandeling moet dan ook goed op de leeftijd worden afgestemd, meldt het meest recente onderzoek. Want juist omdat bij een (standaard) behandeling bij ouderen niet zo snel resultaat wordt geboekt, ligt de kans op een chronische depressie op de loer. 

Zinvolle behandeling

Eerdere cijfers geven aan dat, alhoewel meestal wordt gestreefd naar een behandeling binnen een half jaar nadat er werkelijk sprake van een depressie is, bij ouderen in 35 tot 50 procent van de gevallen een zinvolle behandeling pas na een jaar van de grond komt. 

Een mildere depressie wordt nogal eens over het hoofd gezien

Het zou overigens bij ouderen om een minder ernstige depressie gaan. Minder ernstig dan bij jongere mensen. Er treden vaker mildere vormen op, die helaas minder snel gesignaleerd worden. Vooral als de persoon een ziekte heeft of sociaal geïsoleerd leeft, wordt een depressie nogal eens over het hoofd gezien.

Geschreven door: Redactie