Zijn medicijnen nog wel te vertrouwen?

Check je medicijnkastje want de inspectie roept bloeddrukmedicijnen terug. Ze zouden vervuild zijn.

Een aantal bloeddrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt uit de handel genomen. De medicatie is vervuild met de stof N-nitrosodimethylamine (NDMA), die waarschijnlijk kankerverwekkend is, zo meldt onder andere Radar.

Wie gebruikt de medicijnen?

De medicijnen worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk, de behandeling van patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad en de behandeling van hartfalen. Aan Nu.nl laat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weten dat ongeveer 150.000 mensen in Nederland het medicijn gebruiken.

Terugroepactie geldt voor heel Europa

Hoe is de stof in de medicijnen terechtgekomen? Dat is gebeurt tijdens het productieproces in een fabriek in China, waar de medicijnen worden gemaakt. Recent werd duidelijk dat bij het productieproces de NDMA-verbinding ontstaat. De terugroepactie geldt voor heel Europa. Alle lidstaten hebben in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, na een uitvoerige analyse besloten de geneesmiddelen uit de handel te halen.

‘Vergelijkbaar met eten van geroosterd vlees’

De kans dat een patiënt daadwerkelijk kanker krijgt na het gebruik van de vervuilde medicijnen is niet groot blijkt uit een eerste Europese analyse. Volgens het RIVM is de kans vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees. Uit voorzorg worden de medicijnen teruggeroepen bij apothekers.

Neem contact op met je arts of apotheek

Ben jij iemand die gebruik maakt van de medicatie neem dan contact op met je apotheek of behandelend arts. Bij de apotheek kan je een ander medicijn krijgen. De inspectie heeft op de website een overzicht geplaatst van de teruggeroepen medicijnen. ‘Het is expliciet niet de bedoeling dat patiënten zonder overleg met hun arts stoppen met het gebruik van het geneesmiddel’, aldus de inspectie.