close
  • zondag 12 juli
Zorg en Zekerheid

Wijkverpleegkundige poetst? Hoogwaardige zorg thuis ver weg

Wijkverpleegkundige poetst? Hoogwaardige zorg thuis ver weg

Hulpbehoevende ouderen thuis krijgen vaak geen huishoudelijke hulp, terwijl hun mantelzorgers overbelast zijn. Zestig procent van de wijkverpleegkundigen doet daarom wel eens huishoudelijke klussen. “Onwenselijk”, zo oordeelt de Unie KBO. Hiermee zijn we verder weg dan ooit van de HBO+ opgeleide wijkverpleegkundigen die ouderen thuis nodig hebben.

‘Wijkverpleging noodgedwongen ook poetshulp’, meldde Trouw onlangs. Het signaal is helaas niet nieuw voor de Unie KBO. We weten dat dit sinds de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp regelmatig gebeurt. Directeur Manon Vanderkaa: “Voor ouderen thuis en hun mantelzorgers is het een slechte ontwikkeling dat verpleegkundigen noodgedwongen bijspringen in het huishouden.”

Het is opnieuw een teken dat gemeenten onnodig streng bezuinigen op huishoudelijke hulp. “Als een wijkverpleegkundige de ‘indicatie huishoudelijke hulp’ afgeeft bij een cliënt, dan moet een gemeente dat opvolgen. Dat wijkverpleegkundigen aangeven soms een was of afwas te doen, geeft aan dat dit niet altijd gebeurt”, aldus Manon Vanderkaa.

Doordat ouderen steeds langer thuis wonen en niet altijd voldoende mantelzorg hebben, is de spilfunctie van wijkverpleegkundige steeds belangrijker. We pleiten er al veel langer voor dat wijkverpleegkundigen minstens HBO-geschoold zijn, vanwege de complexe problematiek van kwetsbare ouderen thuis. Manon Vanderkaa: “Maar door de huidige wijkverpleegkundigen als poetshulp in te zetten, raken we steeds verder af van de zorg thuis die kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers verdienen.”

Geschreven door: Redactie