close
  • zondag 28 november
Zorg en Zekerheid

Vier op de tien ouderen laten zich níet vaccineren

Vier op de tien ouderen laten zich níet vaccineren

Uit een peiling van 50PLUS blijkt dat twee derde van de ouderen (helemaal) niet tevreden is over het vaccinatieprogramma van het kabinet. Slechts 3 procent vindt de aanpak van het kabinet wel goed. Bijna 60 procent van de 700 respondenten wil zich zeker laten vaccineren, maar denkt dat we in 2021 het coronavirus nog niet onder controle hebben.

Twee derde van de respondenten wil dat zorgpersoneel als eerste wordt gevaccineerd; een derde vindt dat alle kwetsbare mensen zo snel mogelijk een vaccinatie moeten krijgen, gevolgd door kwetsbare ouderen in het verpleeghuis en thuiswonende ouderen met een kwetsbare gezondheid. Een kwart van de respondenten vindt dat ook zorgvrijwilligers snel gevaccineerd moeten worden.

Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS: “Wij hebben ons er in de Tweede Kamer hard voor gemaakt dat zowel de medewerkers als de vrijwilligers in de zorg met voorrang gevaccineerd worden. Op die manier kan de zorg aan de meest kwetsbare mensen gecontinueerd worden.”

Veel ouderen willen zich niet laten vaccineren

Uit de peiling blijkt dat bijna 60 procent van de respondenten zich zeker wil laten vaccineren; vier op de tien ouderen wil dat dus (nog) niet.

Verplicht vaccineren

Op de vraag of het kabinet de coronavaccinatie verplicht moet stellen, geeft de helft aan dat ze dat niet willen. Eén op de vijf mensen is wél voor zo’n verplichting. Mensen zijn ook verdeeld over de vraag of de vaccinatie veilig is en werkt. Een derde denkt van wel, maar ook bijna een derde denkt van niet.

Iedereen gevaccineerd

Een derde van de ouderen denkt dat iedereen voor of in de herfst van 2021 gevaccineerd is, 17 procent geeft aan dat ze denken dat dat in de winter van dit jaar zal zijn en één op de vijf mensen denkt dat iedereen pas in 2022 gevaccineerd is.

Coronavirus dit jaar nog niet onder controle

Mensen zijn ook niet zo positief over de vraag wanneer we het coronavirus onder controle hebben. 42 procent is bang dat dat het hele jaar nog niet het geval is; 32 procent weet het niet en slechts een kwart denkt dat dat zeker zo is.

Liane den Haan: “Veel mensen zijn al zo lang alleen en missen contact met anderen. Het kabinet moet er daarom alles op alles zetten om met een heldere, eenduidige vaccinatiestrategie te komen. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. En dat gun ik ze ook!”

Geschreven door: Redactie