close
  • donderdag 5 december
Zorg en Zekerheid

Tuinbouw op pad voor gezonde voeding

Tuinbouw op pad voor gezonde voeding

Gezonde voeding is van vitaal belang voor onze samenleving: de zorgkosten door ongezonde voeding bedragen 6 miljard. Met gezonde voeding zijn 12.900 sterfgevallen per jaar te voorkomen.

De glastuinbouwsector presenteerde afgelopen donderdag het eerste onderzoek: ‘Wat eten we morgen?’ tijdens het innovatie event Hero Festival. In opdracht van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de consumptie van groente en fruit te verhogen. Met productinnovaties, nieuwe verpakkingen en nieuwe toepassingen van groente en fruit kan de Nederlandse glastuinbouwsector beter aansluiten bij de behoefte van de consument. Maar het blijft dweilen met de kraan open als de overheid en de samenleving geen scherpere (gezonde) beleidskeuzes maken.

Te weinig groente en fruit

Uit het onderzoek van dr. Maaike de Vries en Lea Bouwmeester blijkt dat er veel losse projecten gezonde voeding zijn, maar dat het ontbreekt aan opschaling. De gemiddelde Nederlander eet nog altijd veel te weinig groente en fruit: slechts 131 gram van de aanbevolen 250 gram. De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. Het aantal mensen met overgewicht neemt bij ongewijzigd beleid toe tot boven de 60%, er zijn meer dan een miljoen diabetes type 2-patiënten in Nederland en elke week komen er duizend bij.

Wetenschappelijk is het onomstreden dat het eten van groente en fruit bijdraagt aan de volksgezondheid. De Nederlandse glastuinbouw levert onbewerkte producten vol gezonde vezels, vitamines en inhoudsstoffen en kan een concrete bijdrage leveren aan dit grote maatschappelijke vraagstuk.

Uit het onderzoek blijkt dat er scherpe beleidskeuzes nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Nederlander meer groente en fruit gaat eten. Met stimuleringsmaatregelen zoals serieuze prijsprikkels blijkt het mogelijk consumentengedrag te sturen in de richting van gezonde voeding. In steeds meer landen zijn effectieve belastingen op ongezonde producten ingevoerd. De Vries: ‘Het moet en kan anders. We weten hoe en beschikken over de benodigde kennis en infrastructuur. Nu komt het aan op innoveren en vooral doen.’

Vechten tegen de bierkaai

In een wereld vol zoet, vet en lekkers dat overal verkrijgbaar en betaalbaar is, is het vechten tegen de bierkaai met broccoli en mandarijnen. In het onderzoek pleit men daarom voor het toewerken naar een nieuwe norm voor gezonde omgevingen.

De Vries: ‘Vroeger rookten leraren voor de klas. Nu is dat onacceptabel en verboden. In 2003 zijn de asbakken in treinen dichtgelast. Dit laat zien dat een ‘nieuw normaal’ mogelijk is. Op kantoren, scholen en in de zorg moeten mensen daarom heel gemakkelijk kunnen kiezen voor groente en fruit in plaats van roze koeken en broodjes kroket’. Ongezonde voeding is verslavend: daarom zijn gedragswetenschappers nodig om de noodzakelijke transitie naar gezonde voeding te maken.

Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, gaat de komende maanden op pad om het belang van vergaande interventies op het gebied van gezonde voeding bij de overheid onder de aandacht te brengen. Samen met Rob Baan van Koppert Cress pleit hij ervoor om van Nederland de gezondste delta ter wereld te maken.

Geschreven door: Redactie