Steeds meer ouderen, steeds meer eenzaamheid

Nederland vergrijst en onder ouderen is veel eenzaamheid. De overheid grijpt in en hier lees je hoe. Kijk ook het filmpje over 'eenzaamheid'.

Tien procent van de ouderen voelt zich eenzaam. Dat percentage is weliswaar gelijk gebleven in de periode 2008-2016, maar het gaat in aantallen wel om meer mensen. Nederland krijgt immers steeds meer ouderen. De grootste eenzaamheid wordt ervaren door mensen boven de 85 jaar. 

Dat blijkt uit de recent verschenen participatiemonitor van NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Sinds 2005 wordt onderzocht in hoeverre groepen mensen met beperkingen meedoen in de samenleving en dat geeft dus ook inzichten over de groep ouderen in ons land.

Recent onderzoek SCP

Het vandaag gepubliceerde onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau bevat drie studies naar eenzaamheid onder 8000 ouderen. Het SCP constateert dat 55plussers minder eenzaam zijn dan twintig jaar geleden en 85plussers in verpleegtehuizen eveneens. Wonen ze zelfstandig, dan is er meer eenzaamheid.

Blijvende verliezen

In een eerder artikel schreven we al dat die genoemde eenzaamheid  vooral te maken heeft met de blijvende verliezen die deze mensen meemaken. Denk daarbij aan verlies van familie en vrienden, verlies van mobiliteit, gezondheid en ook van netwerk.

Pact voor de Ouderenzorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid sloot afgelopen maart een Pact voor de Ouderenzorg met bijna veertig partijen waaronder gemeenten, zorgaanbieders en bedrijven. Met de ondertekening van dat pact wordt gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren. Er zijn op dit moment 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn. Het is dus zaak aandacht te hebben voor deze groep om onder andere de eenzaamheid tegen te kunnen gaan. Dat betekent: vroeg signaleren en daarop actie ondernemen. Het eerste programma binnen het pact is ‘Een tegen eenzaamheid

Ook eenzaamheid bij andere groepen

Uit de resultaten van de monitor blijkt trouwens dat eenzaamheid ook een probleem is bij andere groepen, zoals bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking. Van die groep geeft eenderde aan zich wel eens alleen te voelen. Onder de groep met een lichamelijke beperking is dat zelfs de helft. De ondervraagden geven aan dat ze behoefte hebben aan meer (on)betaald werk of aan een opleiding.

Wat is eenzaamheid?

In onderstaand filmpje geeft Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘empowerment van kwetsbare ouderen’, Universiteit voor Humanistiek, toelichting op het thema eenzaamheid, welke vormen van eenzaamheid er zijn en wat e-health kan betekenen. E-health is het bestijden of beter omgaan met eenzaamheid met behulp van van internet.