close
  • vrijdag 14 augustus
Zorg en Zekerheid

‘Premie tandarts vaak hoger dan daadwerkelijke kosten’

‘Premie tandarts vaak hoger dan daadwerkelijke kosten’

Hoewel 77% van de Nederlanders in 2019 beschikte over een aanvullende tandartsverzekering, maakte maar liefst één op de drie verzekerden hier geen gebruik van. Dat blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker PriceWise.

De meest gekozen dekking voor tandartsverzekeringen is € 250,- per jaar met een vergoeding van 75%. De premie hiervoor bedraagt voor 2020 gemiddeld € 147,50 per jaar. Een uitgebreide tandartsverzekering met een 100% vergoeding tot € 1.250,- kost maximaal € 690,- per jaar. De premies liggen in de meeste gevallen ver boven de gemiddeld verbruikte tandartskosten van € 128,- per jaar. Toch laat 71% van de aanvullend verzekerden hun pakket voor 2020 onveranderd en is 9% zelfs van plan om een nog uitgebreidere aanvullende dekking te nemen. Ook is 19% van de mensen die nu alleen een basisverzekering heeft, van plan om voor 2020 toch een tandartsverzekering af te sluiten.

Kosten tandartscontroles bedragen gemiddeld € 31 per jaar

Het advies van tandartsen en mondhygiënisten voor mensen met een gezond gebit is twee tandartscontroles per jaar en minimaal één gebitsreiniging. De gemiddelde kosten hiervoor bedragen € 123,- per jaar. „De tandartsdekking is relatief duur in verhouding tot de daadwerkelijke kosten, bij een dekking tot €500 betaal je zomaar €400 aan je verzekeraar”, zegt Hans de Kok, PriceWise-directeur.

30% weet niet hoeveel er vergoed wordt van hun tandartskosten

Uit het onderzoek blijkt tevens dat ruim 30% van de aanvullend verzekerden niet weet welk bedrag vergoed wordt vanuit zijn/haar tandartsverzekering. De meerderheid koos voor een lage dekking tot € 250,- (36%) of € 500,- (22%). En ruim één op de tien respondenten koos voor een hoge dekking: vergoedingen tot € 750,- of € 1.000,-. Bij het afsluiten van een tandartsverzekering met een hoge(re) dekking wordt vaak een gezondheidsverklaring gevraagd door de verzekeraar.

Dit is een verklaring waarin wordt aangegeven wat voor risico’s een patiënt loopt en wat voor behandelingen hij of zij de komende periode nodig heeft. Zo hebben mensen met een slecht gebit vaker kronen, bruggen of implantaten nodig. Zonder een gezondheidsverklaring kan een verzekeraar de nieuwe verzekerde weigeren voor de aanvullende tandverzekering.

Speciale gevallen

Wanneer de tandarts een doorverwijzing geeft naar de kaakchirurg in het ziekenhuis, wordt de behandeling uitgevoerd door een medisch specialist en valt deze onder de dekking van de basisverzekering. Het eigen risico van minimaal € 385,- gaat er dan wel eerst vanaf. Speciale ingrepen zoals bruggen, implantaten en kronen vallen niet onder de basisverzekering; deze behandelingen gaan vaak gepaard met hogere kosten en worden (deels) vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering.

Nodig of overbodig?

De Kok zegt hierover: “Het is verstandig om vóór het einde van het jaar aan je tandarts te vragen of je op korte termijn bepaalde behandelingen nodig hebt en als dat zo is, een zorg- of behandelplan op te stellen. Dan kun je op basis hiervan je zorgverzekering vergelijken en kiezen voor de best passende aanvullende tandartsverzekering. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het voordeliger zijn om de rekening van tandarts en mondhygiënist zelf te betalen. Tandartsen dienen bij duurdere behandelingen van meer dan € 250,- altijd eerst een offerte te maken voor patiënten.”

Geschreven door: Redactie