close
  • maandag 13 juli
Zorg en Zekerheid

Nieuwe behandeling chronisch hartfalen in het basispakket

Nieuwe behandeling chronisch hartfalen in het basispakket

Minister Bruno Bruins laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019.

Het gaat om een behandeling, waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt. De patiënt stuurt via de sensor informatie over de status van hartfalen aan zijn behandelaar. Hierdoor krijgen de hartfalenverpleegkundige en cardioloog informatie waardoor zij de behandeling op afstand kunnen aanpassen en zo proberen de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen.

Vergoeding

De vergoeding van de behandeling geldt voor de duur van vier jaar. CardioMEMS wordt alleen vergoed uit het basispakket bij patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen. De patiënten dienen daarnaast deel te nemen aan onderzoek, waardoor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van CardioMEMS bepaald kan worden. Voor deze voorwaardelijke toelating is een budget van 3,8 miljoen euro beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid 

Geschreven door: Redactie