Nederlandse 50-plussers beschikken over goed hulpnetwerk

In vergelijking met hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen, hebben Nederlandse 50-plussers minder depressieve klachten en andere gezondheidsproblemen. Ze kunnen bovendien het vaakst terugvallen op een familienetwerk dat hulp kan bieden mocht dat nodig zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag 24 mei 2016 presenteerde.

Van de 55-plussers in ons land kampt 38% met motorische beperkingen. Gemiddeld is dat in Europa 48%. Het netwerk van familie dat als vangnet kan dienen, is voor de Nederlanders vaker de partner van de hulpvrager dan voor andere Europeanen.