close
  • maandag 28 september
Zorg en Zekerheid

Liever niet langer dan nodig in het ziekenhuis

Liever niet langer dan nodig in het ziekenhuis

Je hebt net een operatie achter de rug, en moet ergens goed herstellen voordat je weer naar je huis kunt. Het overkomt oudere mensen regelmatig na een verblijf in een ziekenhuis. Zelfs nadat de huisarts zich ervoor heeft ingezet, wordt vaak geen plek gevonden. Regelmatig verblijven ze dan langer dan nodig in het ziekenhuis. 

Het vinden van een tijdelijke plek om te kunnen herstellen is een probleem voor mensen die zelfstandig wonen. Dat kan zijn na een operatie, maar ook als iemand bijvoorbeeld ondervoed blijkt of problemen heeft na verkeerd medicijngebruik. En wat te denken van mensen die niét langer zelfstandig kunnen wonen, en moeten wachten op een plaats in een verpleeghuis. Ook voor hen is het lastig een tijdelijke verblijfsplek te vinden. 

Zorghotels

Minister De Jonge (WVS)  heeft geld uitgetrokken voor het creëren van meer mogelijkheden voor tijdelijk verblijf zoals zorghotels en verpleeghuizen. Regionale coördinatiepunten moeten hier een belangrijke rol in gaan spelen. De huisarts is gewoonweg te veel tijd kwijt aan het rondbellen om een plek te vinden.

Opvang

Amsterdam heeft al een wijkkliniek voor ouderen opgezet. Een kleinschalig ziekenhuis waar niet alleen directe medische zorg kan worden geboden, maar ook tijdelijke opvang. Het is de bedoeling dat mensen er weer goed herstellen van een operatie of anderszins en vervolgens in goeie conditie weer naar huis gaan. Om vervolgens zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Geschreven door: Redactie