close
  • zondag 9 augustus
Zorg en Zekerheid

Groot tekort aan psychiaters en ggz-personeel

Groot tekort aan psychiaters en ggz-personeel

In de geestelijke gezondheidszorg is het moeilijk om genoeg geschikt ggz-personeel te vinden. Het totale aantal vacatures in de sector is vorig jaar met 28,5 procent gestegen tot 5151 vacatures. Dat melden inkooporganisatie Intrakoop en accountant Verstegen op basis van een jaarlijks onderzoek. Brancheorganisatie GGZ Nederland herkent het beeld en zegt dat vooral het tekort aan psychiaters in het hele land merkbaar is.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Factoren

De arbeidsmarktkrapte in de ggz wordt veroorzaakt door een aantal factoren, volgens GGZ Nederland: Door natuurlijk verloop, door vermindering van de groei van ggz-zorg, en vooral ‘door de kwaliteitsslag die de ggz doormaakt als gevolg van alle veranderingen in de zorg’. Bedoeld wordt de ambulantisering en vermindering van bedden in de ggz.

Vacatures

Intrakoop en het accountantsbureau hebben het onderzoek gedaan door de jaarverslagen van 186 ggz-organisaties door te spitten. Van de openstaande vacatures waren er bijna duizend moeilijk vervulbaar. De sector zit, aldus het onderzoek, vooral te springen om ‘patiëntgebonden’ medewerkers. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld verpleegkundigen. In totaal telt de GGZ volgens de analyse zo’n 64.000 voltijdbanen

Psychiater

Volgens brancheorganisatie GGZ Nederland is het beeld uit het onderzoek ‘herkenbaar’. ‘Dat er daarbij ook moeilijk te vervullen vacatures zijn, herkennen wij eveneens. Verschillen tussen de regio’s zijn groot, al is het tekort aan psychiaters in de sector overal merkbaar.’

Efficiënte inzet

De brancheorganisatie noemt nog een aantal oorzaken voor het tekort aan gekwalificeerde ggz-professionals: ‘De enorme administratieve lasten in de sector belemmeren een efficiënte inzet van zorgprofessionals: zij zijn een te groot deel van hun tijd kwijt aan administratie. Daar bovenop heeft de administratieve lastendruk een negatief effect op het imago van de ggz als aantrekkelijke sector om in te werken.

Wachttijd

GGZ Nederland heeft met andere partijen in de sector afspraken gemaakt om wachttijden aan te pakken. Zoals maatregelen om de capaciteit in de sector te vergroten en efficiënter in te zetten. Er zijn afspraken gemaakt over het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen en over taakherschikking door bijvoorbeeld de inzet van verpleegkundig specialisten en ervaringsdeskundigen. Deze maatregelen hebben echter pas op langere termijn effect op de arbeidsmarkt.

Geschreven door: Redactie