close
  • maandag 27 september
Zorg en Zekerheid

Groningse strijd over verslagen verhardt zich

Groningse strijd over verslagen verhardt zich

De FNV stelt het college van B en W in Groningen formeel in gebreke. Namens haar leden wil de vakbond openbaarheid van de verslagen van de zogenoemde keukentafelgesprekken. Vorige week donderdag verstreek de wettelijke termijn.

(Tekst: WMO-Magazine)

De FNV ligt al langere tijd overhoop met de gemeente Groningen. Namens haar leden wil de vakbond openbaarheid van de verslagen van de keukentafelgesprekken. De gemeente weigert dat. Op die verslagen zijn de herindicaties voor huishoudelijke zorg uit 2015 gebaseerd. De wettelijke termijn van vier weken om de verslagen te overleggen aan de 140 cliënten die daarom hebben gevraagd, is vandaag (donderdag 2 november) verstreken.

FNV twijfelt zeer

De gemeente Groningen wees in 2015 met de invoering van de Wmo bijna alle cliënten standaard 2,5 uur thuiszorg toe. Er moeten verslagen van keukentafelgesprekken zijn die de cliënten zelf mogen inzien. Omdat de wethouder weigert de verslagen te geven, twijfelt de FNV inmiddels zeer aan het bestaan ervan. Als de verslagen destijds niet zijn gemaakt, heeft de gemeente onwettig gehandeld en moeten de indicaties opnieuw, zo heeft de rechtbank in Zwolle recent nog geoordeeld in een vergelijkbare zaak, aldus de FNV.

Dwangsom

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt: ‘Op 29 september hebben we wethouder Schroor in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om de gespreksverslagen gevraagd. De termijn om te beslissen was vier weken, die zijn inmiddels verstreken. Het college heeft nu nog veertien dagen de tijd om alsnog een besluit te nemen. Voor elke dag extra zijn zij een dwangsom verschuldigd die de FNV dan zal opeisen. Deze dwangsom kan oplopen tot 1260 euro per cliënt. Ook zullen wij dan over veertien dagen naar de rechter stappen. Er moet eindelijk duidelijkheid komen.’

Nooit verslag gekregen

Gerdien van het FNV zorgactiepunt Groningen: ‘We spreken regelmatig cliënten die nooit een verslag ter ondertekening hebben gekregen, zoals wettelijk verplicht is. We willen duidelijkheid over hoe ze tot de nieuw beschikbare uren onder de Wmo zijn gekomen. En als de verslagen er gewoon niet zijn, wordt het tijd dat de gemeente dat toegeeft.’

Geschreven door: Redactie