close
  • donderdag 13 augustus
Zorg en Zekerheid

Geld voor extra personeel in verpleeghuizen

Geld voor extra personeel in verpleeghuizen

Komend jaar komt er 435 miljoen euro vrij voor verpleeghuizen. De minister wil dat het aan extra personeel wordt uitgegeven. Gebeurt dat niet, dan vordert hij het geld terug.

Een strenge maatregel van Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is er dan ook voorstander van dat de politiek meer invloed krijgt op de uitgaven van de beschikbaar gestelde budgetten.

Op Prinsjesdag 2017 werd al aangekondigd dat er geld beschikbaar zou komen voor goede en betaalbare zorg. De komende vier jaar in totaal 2,1 miljard euro extra voor verpleeghuizen. Met name het tekort aan zorgprofessionals heeft de aandacht. De focus ligt op het aantrekken van nieuw personeel en herintreders, alsook scholing en bijscholing. Werken in de zorg moet bovendien aantrekkelijker worden gemaakt.

Onacceptabel

Uit een eerder rapport van Zorgkaart Nederland, dat onderzoek deed onder een kleine vijftigduizend verpleeghuisbewoners en hun mantelzorgers, kwam al duidelijk een personeelstekort naar voren. Slechte verzorging, lang wachten op hulp en weinig persoonlijke aandacht vormden de top drie. Ook weinig personeel in de avond en nacht en een slechte communicatie met bewoners stonden in de klachtenlijst. Diana Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland noemde het grote aantal klachten dit afgelopen voorjaar onacceptabel. De federatie is van mening dat het aantal medewerkers per afdeling goed afgestemd moet zijn op de zorgzwaarte. De politiek lijkt hier nu daadkrachtig op aan te haken.

Geschreven door: Redactie