close
  • maandag 27 september
Zorg en Zekerheid

Eenzaamheid groot onder oudere Wmo-ers

Eenzaamheid groot onder oudere Wmo-ers

Al eerder schreven we dat tien procent van de ouderen zich eenzaam voelt. Dat percentage is weliswaar gelijk gebleven in de periode 2008-2016, maar het gaat in aantallen wel om meer mensen. Nederland krijgt immers steeds meer ouderen. Nu blijkt uit onderzoek van het SCP dat dit percentage onder mensen die gebruik maken van de Wmo nog hoger ligt.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo, is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het gaat om algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld tafeltje dekje, maatwerkvoorzieningen als huishoudelijke hulp of een woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. In 2016 maakte bijna een half miljoen Nederlanders gebruik van de Wmo.

Sociaal Cultureel Planbureau

Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau voelt twintig procent van de mensen die gebruik maken van de Wmo zich eenzaam. Daarnaast verwacht maar een kleine groep een beroep te kunnen doen op hun netwerk als het gaat om hulp in het dagelijks leven. Het idee achter de wet, dat mensen door de Wmo juist vaker zouden kunnen terugvallen op hun naasten, wordt door deze cijfers dus niet ondersteund. Doordat er steeds meer op zelfredzaamheid wordt ingezet, komt er veel druk op de schouders te liggen van mantelzorgers. Het is dan ook niet makkelijk om de hulp te vragen van iemand die door alle zorgtaken zelf moeite heeft om zich staande te houden.

Emotionele eenzaamheid groot

De mate van ‘eenzaam voelen’ is tussen 2015 en 2017 toegenomen, vooral onder de ouderen. Het SCP keek naar twee vormen van eenzaamheid: sociale en emotionele. De laatste vorm, de emotionele eenzaamheid,  is onder de oudere Wmo-ers groter geworden. Daarbij gaat het vooral om het ontbreken van een intieme relatie of een vertrouwenspersoon. Opvallend is dat het aantal 75-plussers met huishoudelijke ondersteuning met een kwart afnam. En juist die hulp in huis geeft ouderen aanspraak. Ook de groep die gebruik maakt van vervoersvoorzieningen, een manier om mobiel te blijven, werd kleiner. Waarom dit zo is, is niet duidelijk.

Geschreven door: Redactie