close
  • maandag 26 oktober
Zorg en Zekerheid

Bezoek & Co laat ouderen weer meetellen en meedoen

Bezoek & Co laat ouderen weer meetellen en meedoen

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

De afgelopen jaren is onze samenleving steeds meer verschoven van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Daardoor zijn sommige mensen uit kwetsbare groepen, zoals ouderen, in een isolement beland en speelt eenzaamheid een grote rol. De toenemende digitalisering en het individualisme in onze maatschappij komen daar nog bij. Veel ouderen hebben het gevoel dat ze er niet meer bijhoren, maar hebben wel behoefte aan contact, aandacht en gezelligheid.

Bezoek & Co

Vrijwilligersorganisaties doen er alles aan om die mensen te betrekken bij de wereld om hen heen en hun sociale netwerk te versterken. Eén van die organisaties is Bezoek&Co, waar vrijwilligers en studenten langs gaan bij diegenen die dat nodig hebben en weinig tot geen bezoek krijgen. Om even te praten of samen een boodschap te doen. Daarnaast organiseert Bezoek&Co leuke activiteiten zoals spelletjes- en muziekmiddagen, lezingen en uitstapjes naar bijvoorbeeld Texel of Enkhuizen. De werkgroep is sinds 2018 actief in Leeuwarden en directe omgeving en richt zich voornamelijk op kwetsbare ouderen die graag bezoek willen ontvangen en brengen hen in contact met studenten en vrijwilligers. Voor wie geen behoefte heeft aan bezoek maar wel mee wil doen met de activiteiten: dat kan natuurlijk ook.

Vrijwilligers 

De vrijwilligers en studenten van Bezoek&Co kunnen goed luisteren, zijn invoelend en betrokken en bereid een stukje tijd en aandacht te geven aan een ander. Daar waar geluisterd wordt, ontstaat verbinding. Medische handelingen of andere werkzaamheden worden door anderen gedaan, het gaat puur om de aandacht en de gezelligheid. Lijkt het jou leuk om samen met ouderen iets te ondernemen of een luisterend oor te bieden? Neem dan contact op met Bezoek&Co om je aan te melden of om eerst meer informatie te vragen. Vrijwilligers krijgen jaarlijks cursussen aangeboden en er is een coördinator die ondersteuning biedt.

Flyer B&C

De werkgroep Bezoek&Co valt onder de Stichting Zes&Co en bestaat uit zes vrijwilligers, met een voornamelijk zorggerelateerde achtergrond. Het kantoor bevindt zich in Aldlânstate. Er wordt wekelijks vergaderd en het beleid en de activiteiten worden dan uitgestippeld. Wil je contact opnemen? De gegevens staan op de foto hierboven.

Heb je naar aanleiding van het lezen van het artikel vragen over vrijwilligerswerk? Stel hier jouw vraag aan onze specialisten.

Geschreven door: Redactie