Ben jij ook optimistisch?

Er is meer optimisme. Waar ben jij positief over?

Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat het lekker gaat en is positief gestemd.

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) peilde de stemming. Eind vorig jaar ging het nog om 35 procent die positief gestemd waren, maar dat aantal is nu opgelopen naar 49 procent.

Lokaal bestuur

Optimisme alom dus, met name een grote tevredenheid over lokaal bestuur. Dat konden we al constateren na de gemeenteraadsverkiezingen. 79 procent geeft de lokale politiek een voldoende, voor de Haagse politiek is dat 57 procent. Er is ook meer vertrouwen in de rechtspraak.

Zorgen

Opvallend is dat mensen het landelijk nieuws steeds beter volgen en daar ook over praten. De meeste zorgen maken mensen zich over het thema ‘armoede’.