Als roker krijg je nog meer rotzooi binnen dan je dacht

Roken blijkt nog slechter dan je al wist. Steek je evengoed nog die peuk op?

Wat je werkelijk inhaleert als je rookt blijkt vele malen schadelijker dan aanvankelijk werd gedacht. Een Canadese onderzoeksmethode (Canadian Intense Methode), uitgevoerd en gemeten door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), laat zien dat het soms om gehaltes aan teer en nicotine gaat die twintig keer hoger zijn dan op het sigarettendoosje te lezen staat.

Gehaltes rezen de pan uit

Het RIVM-onderzoeksteam nam honderd sigarettenmerken onder de loep. De koolmonoxide-, teer- en nicotinegehaltes rezen de pan uit. En het ergste: het strookte totaal niet met de cijfers op het pakje peuken.

Zeer zorgelijk

Staatssecretaris Blokhuis zegt erg geschrokken te zijn van deze uitkomst. “Dat rokers eigenlijk bij alle sigaretten veel meer gif binnen krijgen dan ze wordt voorgehouden, van 2 tot 26 keer meer, is zeer zorgelijk,” zo meldt hij in de media.

Beïnvloeding tabaksindustrie

Blokhuis wil een nieuwe en eerlijke meetmethode. Dat blijkt nog niet mee te vallen door de beïnvloeding van de tabaksindustrie zelf. De oude manier van testen blijkt volgens het RIVM erg slecht. Gaatjes in sigarettenfilters blijken boosdoeners. ‘Door die gaatjes komt er frisse lucht bij de rook en meet je afgezwakte teer-en-nicotinewaarden’, aldus een onderzoeker. De Rijksdienst is nu uit de commissie gestapt die de metingen doet.

bron: nos.nl