Kan mijn buitenlandse partner in Nederland werken?

Volgens de regels van de Rijksoverheid mogen buitenlandse werknemers afkomstig uit landen van de Europese Unie zonder restricties in Nederland werken. Dat geldt ook voor werknemers afkomstig uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Mits de werknemer over een geldig paspoort of identiteitsbewijs beschikt. 

Wie niet uit een EU-land afkomstig is, moet een verblijfsvergunning hebben, en een referent van een Nederlandse werkgever. Zo’n verblijfsvergunning is niet eenduidig, er zijn er meerdere.

korte tijd werken
Wie minder dan negentig dagen in Nederland werkzaam zal zijn, heeft voldoende aan een visum voor kort verblijf. Deze is in het land van herkomst aan te vragen via de Nederlandse ambassade (als deze er niet is, moet het via een buurland) of in het land van bestendig verblijf (waar je langer dan drie maanden mag zijn met een geldige verblijfsvergunning). De werkgever moet een Tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV aanvragen.

grensarbeider
Wie bijvoorbeeld in Duitsland of België woont en in Nederland werkt wordt een grensarbeider genoemd. Ook dit geldt als kort verblijf.

langere tijd werken
Wie langer dan negentig dagen in Nederland komt werken, heeft een verblijfsvergunning nodig.

Verschillende verblijfsvergunningen

Wie als leidinggevende of specialist of als trainee naar een vestiging van een bedrijf in Nederland komt, in dit geval een bedrijf dat buiten de EU gevestigd is, heeft een verblijfsvergunning nodig die door de werkgever bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet worden aangevraagd.

Werknemers die binnen de EU hooggekwalificeerde arbeid verrichten, met specifieke loon- en opleidingseisen, hebben een Europese blauwe kaart nodig. Dat is een verblijfsvergunning die ook toegang biedt tot werken in andere EU-lidstaten. Ook deze vergunning wordt door de werkgever bij de IND aangevraagd.

Dit geldt ook voor onderzoekers (naar de richtlijnen van de EU). Vaak zijn dit werknemers die een beurs ontvangen. De werkgever moet ook in dit geval erkend zijn als referent bij de IND en vraagt de benodigde verblijfsvergunning aan.

Wie als buitenlandse werknemer bij een start-up in Nederland aan de slag gaat, gewoon voor een salaris, heeft eveneens een verblijfsvergunning nodig.

Arbeid in loondienst

Er is een verblijfsvergunning nodig als iemand vanuit het buitenland in Nederland in loondienst gaat werken. Dat geldt voor:

 • diegene die bij een Nederlands bedrijf gaat werken dat samenwerkt met een buitenlands bedrijf, waar diegene in loondienst is. Ook als het om een project gaat.
 • iemand die als geestelijk bedienaar gaat werken. (inburgeren verplicht met examen in het buitenland)
 • iemand die als werknemer in de Aziatische horeca gaat werken.
 • iemand die bij een Nederlands bedrijf gaat werken dat door het buitenland geleverde apparatuur in Nederland monteert en repareert.
 • iemand die in Nederland in loondienst gaat werken in verband met de levering van goederen aan een buitenlands bedrijf.
 • Wie bij een internationaal bedrijf werkt kan worden overgeplaatst naar Nederland als bijvoorbeeld specialist of trainee.
 • werknemers die in de kunst en cultuur gaan werken in specifieke functies en daarvoor vanuit het buitenland in Nederland komen werken.
 • werknemers uit het buitenland die in Nederland bij een internationale non-profit organisatie gaan werken.
 • wie als correspondent vanuit het buitenland in Nederland komt werken (media).
 • Wie stage komt lopen (student) of als zogenoemde praktikant bij een Nederlands bedrijf werkervaring gaat opdoen.
 • Iemand die bij een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland werkt en voor dit bedrijf diensten verricht in Nederland.

Overigens mogen de gezinsleden meestal meekomen, maar niet als er sprake is van bijvoorbeeld stage of seizoensarbeid.