close
  • donderdag 24 september
Wonen

Samenwonen in een woongroep, iets voor jou?

Samenwonen in een woongroep, iets voor jou?

logo wonen

Onder één dak wonen met je ouders of met leeftijdgenoten een woongroep vormen. Het komt steeds vaker voor, om verschillende redenen. Soms uit zorg, vanwege financiën of uit ideologische- of natuur- en milieuoverwegingen. We zetten de verschillende  mogelijkheden van gezamenlijk wonen op een rij. 

‘Een woongroep is een groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei dagelijkse huishoudelijke aangelegenheden verrichten.’ Die omschrijving van Van Dale lijkt de lading niet te dekken, want in een woongroep gaat het vaak om veel meer dan alleen het delen van de huishoudelijke taken. Verwar het begrip vooral niet met een commune, want in een woongroep is een veel grotere mate van zelfstandigheid bij de bewoners.

Je spreekt van een woongroep als drie personen of meer samenwonen (in één of meer huizen), zonder dat er sprake is van een gezins- of liefdesrelatie. Wie in een woongroep leeft, kiest daar vaak bewust voor. Bijvoorbeeld om financiële, ideologische of sociale redenen. In de jaren zestig en zeventig kwamen de eerste woongroepen en vooral in de tachtiger jaren waren ze erg populair. Ze ontstonden niet zelden in kraakpanden. Ook nu nog zijn woongroepen erg in trek. Er komen er ieder jaar meer bij en ze zijn zeker niet meer typisch iets voor linkse idealisten. Wel hebben de meeste bewoners tegenwoordig meer eigen ruimte tot hun beschikking. Vroeger leefde men iets meer mét elkaar.

Zorg

Er zijn vele vormen van gezamenlijk wonen die allemaal een duidelijk doel hebben. Het past helemaal in de participatiesamenleving, waarin we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons leven. Zo ontstaan er bijvoorbeeld steeds meer zorgwoongroepen. De maatschappij vergrijst en ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Met andere ouderen samenwonen en daarbij de zorgvoorzieningen delen is een prima manier om zelfstandigheid te combineren met zorg voor elkaar en de nodige gezelligheid. Waarom zou je alleen op een flatje gaan zitten als je van een praatje houdt en graag anderen om je heen hebt? Ook mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking wonen tegenwoordig vaak in een woongroep in plaats van in een instelling. Op die manier kunnen ze beter hun zelfstandigheid bewaren.

Familie

Er zijn ook steeds meer mensen die ervoor kiezen om met familie samen te gaan wonen. Dat is niet alleen goedkoper, maar je kunt elkaar ook helpen als dat nodig is. Zo kunnen volwassen kinderen hun ouders helpen met zorgtaken of het onderhoud van de tuin en opa’s en oma’s kunnen bijspringen in de opvang van de kleinkinderen. Een mooi voorbeeld hiervan is Annemarie Jorritsma. Zij woont met de gezinnen van haar twee dochters in één pand. De drie woningen hebben achter de gezamenlijke voordeur allemaal een eigen ingang en tuin, de binnenplaats is gezamenlijk. De oud-burgemeester van Almere past één dag in de week op haar kleinkinderen.

Eenzaamheid

In een groep wonen kan ook een oplossing zijn voor het probleem van eenzaamheid. We schreven daar eerder al een aantal artikelen over. Veel mensen, met name ouderen, missen sociale contacten. Die contacten vind je makkelijker als je met anderen samen gaat wonen. Het met elkaar klussen, gezamenlijk eten en nieuwe huurders introduceren, zorgt voor verbinding.

Goedkoper

Gezamenlijk wonen betekent over het algemeen ook voordeliger wonen. Als er in woongroepen met elkaar gekookt wordt, scheelt dat in de kosten van levensonderhoud. Daarnaast heb je over het algemeen lagere woonlasten bij deze vorm van wonen. Voor mensen met een middeninkomen, die soms tussen sociale huurwoningen en koopwoningen in staan, kan het een goede oplossing zijn voor de problemen op de woningmarkt waar zij mee te maken hebben.

Maatschappelijk verantwoord

Nu we met z’n allen bewuster bezig zijn met natuur en milieu, speelt de vraag of we wel zo groot moeten wonen een rol. De Tiny House-beweging komt hier uit voort, maar ook het gemeenschappelijk wonen past hier bij. Woongroepen kiezen regelmatig voor duurzame bouw, gezamenlijke moestuintjes en het delen van logeerkamers, wasmachine en gereedschap.

Bron: Vrij Nederland

Geschreven door: Redactie