Op je 67ste met pensioen, of toch eerder? 

Dat iedereen tot z'n 67ste door moet werken lijkt ineens niet zeker. Werkgevers en vakbonden zien het namelijk anders. Hoe, dat lees je hier.

Als ome Jan met pensioen gaat, zou het hele stelsel er wel eens heel anders uit kunnen zien dan nu het geval is. Misschien kan hij dan toch op zijn 66ste al stoppen? 

Het rommelt in pensioenland. Nieuw is het niet. Maar dit keer lijkt het niet slechts over de pensioengerechtigde leeftijd te gaan, maar over veel meer. Eigenlijk lijkt het hele pensioenstelsel binnen niet al te lange tijd totaal anders te worden. 

Pensioen later of eerder

De pensioenleeftijd zal sowieso worden verhoogd, maar in welk tempo is de vraag. En als we allemaal langer doorwerken is het misschien wel goed dat we een eigen pensioenpotje opbouwen. Ieder voor zich dus. 

In 2020 een heel ander systeem

Het streven lijkt dat we in 2020 naar een totaal ander systeem gaan. Een systeem met misschien wel minder zekerheden, maar zoals gezegd ook eigen inbreng en keuzes. 

Minister Wouter Koolmees van D66 meent dat de hervorming van het pensioenstelsel nodig is. En er wordt al druk over gediscussieerd. Nieuwe plannen daarover zijn al een klein beetje uitgelekt. Er zouden nieuwe afspraken zijn tussen de werkgeversbond VNO-NCW en de vakbond FNV. Wat daar van waar is, blijft voorlopig nog in het midden. 

Die leeftijd kan nog verder omhoog

De eerste maatregel, de verhoging van de AOW leeftijd, moet volgens de huidige regelgeving in 2021 voor elkaar zijn. Iedereen moet doorwerken tot 67 jaar. Die leeftijd kan nog verder omhoog afhankelijk van de toekomstige levensverwachting. 

Uit het conceptplan zou nu blijken dat de bonden die leeftijdsverhoging te snel vinden gaan. Voorstel: de pensioengerechtigde leeftijd gaat naar 66 en tot en met 2020 blijft dat zo. Pas daarna worden er vijf jaar voor uitgetrokken om stapsgewijs die leeftijd naar de 67 door te voeren. 

Oplossing: ouderen in deeltijd werken

Misschien is het een (tussen) oplossing ouderen in deeltijd te laten werken, zodat ze langer door kunnen. Dat geeft ook een beetje vrijheid aan werknemer en werkgever om gezamenlijk een besluit over de pensioenleeftijd te maken. 

Iedereen bouwt een eigen pensioenpotje op

De individualisering van de opbouw van pensioen is de tweede maatregel. Op dit moment betalen jonge mensen meer dan ouderen als het gaat om het vullen van de pensioenpot. Het hele collectief brengt dan voldoende in het laatje zodat iedereen een passend pensioen krijgt. Is het een idee dat jongeren meer pensioen opbouwen en dat dat later minder wordt? Is het misschien beter om het te individualiseren? Dat iedereen een eigen pensioen opbouwt die past bij zijn loopbaan? 

Zzp’ers in het systeem

Er gaan ook geluiden op dat je met je werkgever een pensioen afspreekt. Welke premie wil je betalen en wat levert dat aan het einde van de rit op? Dat betekent dat het pensioenbedrag niet langer vaststaat, maar mee beweegt. Dat is heel iets anders dan wat het huidige pensioenstelsel ons belooft. In zo’n nieuw systeem zouden ook zzp’ers aparte afspraken kunnen maken. 

Bron: Volkskrant 

Lees ook over de misstanden in het huidige pensioenstelsel.