close
  • maandag 27 september
Financiën

De IOW-uitkering, voor oudere werklozen

De IOW-uitkering, voor oudere werklozen

De IOW, Inkomensvoorziening Oudere Werklozen, is voor werklozen van zestig jaar en ouder die eerder een WW- of WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) kregen. Als je uitkering stopt en je hebt nog geen recht op AOW, dan kun je mogelijk een IOW-uitkering aanvragen bij het UWV. Door de IOW hoef je niet naar de bijstand. De uitkering dient als vangnet voor oudere werklozen die geen WW- of WGA-uitkering meer kunnen krijgen, maar ook nog geen recht hebben op hun AOW-uitkering.

Als oudere werklozen aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, hebben zij recht op een IOW-uitkering totdat zij de AOW-leeftijd bereiken. Een IOW-uitkering vraag je aan bij het UWV. Dit kan vanaf 5 weken voordat je WW-uitkering stopt. Het UWV bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet.

Als je een WGA-uitkering hebt, dan krijg je van het UWV automatisch een formulier om een IOW-uitkering aan te vragen. Heb je recht op een IOW-uitkering en vind je geen werk meer? Dan houdt je deze uitkering tot je AOW-leeftijd.

IOW na een WW-uitkering

Om na een WW-uitkering in aanmerking te komen voor een IOW-uitkering, moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Daarnaast:

IOW na een WGA-uitkering

Ook in deze situatie moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je was 60 jaar of ouder toen je WGA-uitkering inging.

Verplichtingen

Net als bij andere uitkeringen, heb je bij een IOW-uitkering de nodige verplichtingen. Houd je je daar niet aan, dan heeft dat gevolgen voor je uitkering.

Bereik je over minder dan een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan hoeft je niet te solliciteren.

Hoogte van de IOW-uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van het moment waarop je voorgaande WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering is ingegaan. Een IOW-uitkering is nooit hoger dan het sociaal minimum voor een alleenstaande (70% van het minimumloon). Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met het inkomen (bijvoorbeeld je pensioenuitkering). Je kunt wel een toeslag krijgen als je een partner hebt die niets of heel weinig verdient.

Het UWV kijkt niet eigen vermogen en dus ook niet naar bijvoorbeeld een eigen huis, een caravan of de hoogte van je spaargeld. Het inkomen en vermogen van je partner worden ook niet meegerekend. Dit voorkomt extra inkomensverlies.

Vrijwilligerswerk

Je mag met een IOW-uitkering vrijwilligerswerk doen, maar daar zijn wel regels voor. Het vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan en het mag ook je kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen. Als het doen van vrijwilligerswerk de kans op het vinden van een baan vergroot, dan kun je wellicht ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Vind je een passende betaalde baan? Dan zul je moeten stoppen met vrijwilligerswerk onder werktijd. Natuurlijk kun je dat nog steeds blijven doen in je vrije tijd. Alle regels kun je navragen bij jouw uitkeringsinstantie.

IOW en buitenland

Als je WW-uitkering stopt omdat de maximale duur is bereikt, maar je verblijft in het buitenland (anders dan voor een vakantie), dan krijg je pas een IOW-uitkering als je weer in Nederland bent.

Eigen bedrijf

Je kunt vanuit de IOW een eigen bedrijf starten, met toestemming van UWV en met behoud van (een deel van) je uitkering. Soms hoeft je dan ook tijdelijk niet te solliciteren, maar dat hangt af van je situatie. Overleg altijd met je uitkeringsinstantie.

Vakantie met IOW-uitkering

Met een IOW-uitkering mag je 20 werkdagen vakantie opnemen. Weekenden en officiële feestdagen tellen niet mee. Vakanties moet je wel altijd vooraf melden bij UWV of de gemeente.

Overlijden

Bij overlijden stopt de uitkering op de dag na het overlijden. Het kan zijn dat een nabestaande recht heeft op een overlijdensuitkering.

Met nabestaanden worden bedoeld:

De overlijdensuitkering is een maand bruto uitkering. Bij de overlijdensuitkering hoort vakantiegeld.

Een IOW-uitkering duurt uiterlijk tot je de AOW-leeftijd bereikt. Daarna krijgt je meestal AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet een jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting.

De IOW zou eigenlijk per 1 januari 2020 aflopen, maar het kabinet heeft besloten de wet met vier jaar te verlengen. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen tot 1 januari 2024 aanspraak maken op een IOW-uitkering. De arbeidsmarkt verandert en er moet langer worden doorgewerkt. Door de IOW te verlengen blijft het kabinet oudere werknemers, die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, tegemoet komen. Omdat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kun je tot 1 januari 2026 instromen in de IOW.

Geschreven door: Redactie