Solliciteren tot aan je pensioen, moet dat nou?

Een frustrerende bezigheid: solliciteren boven de 55 jaar. De sollicitatieplicht krimpt nu een jaartje in. Lees er hier meer over.

Nee, dat hoeft niet langer. Eén jaar voor je pensioen mag je daar mee ophouden. 

De sollicitatieplicht is sommige mensen ouder dan 55 jaar vaak een doorn in het oog. Omdat veel werkgevers niet snel toehappen als iemand boven die leeftijd solliciteert, is het regelmatig een frustrerende bezigheid. 

Onlangs is er dan eindelijk een vacaturesite voor ouderen gelanceerd, maar daarmee is die frustratie de wereld nog niet uit. 

Vanaf vandaag

Vanaf vandaag hoeven mensen die werkloos zijn en 65 jaar, in ieder geval niet meer te solliciteren als ze op hun 66ste hun AOW gaan ontvangen.

In 2019 gaat de AOW leeftijd naar 66 jaar en 4 maanden. Ben je werkloos en 65 jaar en 4 maanden dan hoef je niet meer te solliciteren. Dat geldt ook voor ontvangers van IOW-, ZW- en WGA- uitkeringen. 

De Nationale DenkTank meent dat sollicitatieplicht voor oudere mensen sowieso afgeschaft moet worden. De politiek wil daar nog niet aan, en komt nu met deze eerste maatregel. 

Wat is: 

IOW: Wet inkomensvoorziening Oudere Werklozen 

ZW: Ziektewetuitkering

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten