Betere hulp bij zorgen over geld

Schulden liggen soms zomaar op de loer, en dan is hulp welkom. Er komt vanuit de overheid een nieuwe aanpak.

Eén op de tien huishoudens in Nederland heeft forse schulden. Daarnaast is er nog een groep waarbij er de dreiging is dat ze in de schulden raken. Middels de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is bepaald dat niemand bij voorbaat uitgesloten mag worden van schuldhulpverlening.

Toch vallen er groepen buiten de boot, die niet bij de gemeente terecht kunnen voor hulp. Daarom gaat staatssecretaris van Sociale Zaken Tamar van Ark om tafel met gemeenten over een nieuwe aanpak. In het regeerakkoord is daarvoor 80 miljoen euro vrijgemaakt voor de komende drie jaar.

Gescheiden of zzp’er? Dan krijg je nu nauwelijks hulp

Het blijkt dat vooral mensen die in scheiding liggen of zzp’er zijn, nauwelijks toegelaten worden tot schuldhulpverlening. Daarover komt een toenemend aantal klachten binnen bij ombudsman Van Zutphen. Zorgen over geld geven veel stress en gezondheidsproblemen. Een goede aanpak is cruciaal.

Daarnaast is er ook veel armoede onder pré-pensionados, waarover wij al eerder schreven. Ze zijn te jong voor pensioen en kunnen maar moeilijk aan een baan komen. Ook bij hen liggen geldproblemen op de loer.

Van Ark ziet het probleem ook en heeft veertig actiepunten gepresenteerd. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn het voorkomen van schulden én een betere en toegankelijkere begeleiding.

Een paar actiepunten op een rij:

  • Alle schulden die iemand heeft moeten in één keer bij dezelfde schuldenrechter worden behandeld
  • Lagere incassokosten voor kleine boetes
  • Zorgvuldiger incasso. Iemand met schulden moet te allen tijde in het levensonderhoud kunnen voorzien
  • Er komt een speciaal incassoregister en strengere regels voor incassobureaus
  • Ook bij lagere boetes moet een betalingsregeling mogelijk zijn en vanaf 75 euro kan in termijnen worden betaald