Zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers staan ‘Samen midden in het leven’

BARNEVELD – Zorggroep Ena hield op dinsdag 22 november jl. het allereerste inspiratiecongres ‘Samen midden in het leven’  in een vol Schaffelaartheater te Barneveld.

Een bijzonder evenement omdat hier zowel zorgprofessionals, vrijwilligers als mantelzorgers aan deelnamen. De zorg verandert. Hoe Zorggroep Ena hierin meebeweegt, kwam tot uiting op het congres.“Samen met de cliënt, familie en mantelzorgers, vrijwilligers en onze zorgprofessionals. Dàt is hoe we bij Zorggroep Ena de zorg willen regelen en willen werken aan de kwaliteit van leven van onze cliënten”, vertelt Arjan Kiers, bestuurder Zorggroep ENA. “Het congres helpt ons weer een stapje verder in dit proces. Door hier iedereen bij te betrekken en het congres niet te beperken tot onze medewerkers alleen brengen we verschillende inzichten samen en leren we van elkaar.”

Samen
Welbevinden en de verlangens van de cliënten  moeten centraal staan. “Daarbij is werken in zelforganiserende teams ook van belang”, zegt Arjan Kiers. “De zorgmedewerkers krijgen daarin meer ruimte om dingen zelf te regelen en zo het verschil te maken.” Met deze avond wil zorggroep Ena benadrukken dat de zorg voor de bewoners een gezamenlijke inspanning is van de cliënt zelf, de mantelzorgers, vrijwilligers en professionele medewerkers. Daarom werkt zorggroep Ena ook vanuit het motto “Samen midden in het leven”.

Muziekinstrumenten
Entertrainer Richard de Hoop zette op muzikale wijze uiteen hoe je in de praktijk samenwerking in zo’n zelf organiserend team tot een succes kunt maken. Hij inspireerde het enthousiaste publiek met zijn methode om verschillende rollen in een team uit te drukken in instrumenten en hoe je dat harmonisch laat klinken.

Veelzijdige inspiratiemarkt
Het congres was een mix van kennisoverdracht, uitwisselen van ervaringen en samen plezier beleven. Op de inspiratiemarkt, een onderdeel van het congres, kregen de bezoekers informatie over de projecten bij Zorggroep Ena en maakten ze kennis met leuke en innovatieve hulpmiddelen.

Olga Commandeur
Voor het project ‘Bewegen’ wist Olga Commandeur de sfeer er goed in te brengen  op de Inspiratiemarkt, een ode aan het belang van Bewegen.

Theatergroep ‘Theater Boven Water!’ begeleidde het congres van begin tot het einde met het beeldend terugspelen van de verhalen, die werden verteld met ervaringen in de zorg voor de kwetsbare ouderen.

“Een cadeautje”, vertelde één van de mantelzorgers na afloop. En een zorgprofessional gaf tot slot nog aan: “Ik ben écht geïnspireerd vanavond.”

Zorggroep ENA bestaat uit de woonzorgcentra Nieuw Avondrust (Voorthuizen), Ruimzicht (Barneveld) en Het Huis in de Wei (Scherpenzeel). De bewoners in en rond het woonzorgcentrum staan samen midden in het leven. De betrokken medewerkers zorgen voor een veilige en beschermende omgeving.  Een plek om fijn te wonen én te werken. Het gevoel van samen…