Zorgmedewerkers letten op informatiebeveiliging

Medewerkers uit ziekenhuizen, categorale instellingen en GGZ-instellingen gaan bewust om met gevoelige informatie. Gemiddeld scoort men 6 van de 7 vragen goed. Dit blijkt uit een zelftest die zorgmedewerkers konden doen tussen 3 en 14 oktober 2016 als onderdeel van de NVZ-campagne ZEKER. Ruim 2000 medewerkers hebben getest of zij wel veilig omgaan met gevoelige informatie van patiënten en de instelling.

Meldplicht datalekken bekend
Sinds januari 2016 zijn organisaties verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldplicht valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze meldplicht blijkt goed bekend bij de deelnemers; 93% had de vraag over het melden van datalekken goed.

Medewerkers ondernemen actie als een collega nalatig is geweest. Zo zal 98% van de deelnemers een computerscherm van een collega vergrendelen en hem of haar hierop aanspreken. Ook zegt 97% niet zomaar gegevens van een patiënt weg te geven aan een familielid zonder bewijs van machtiging. Waar medewerkers zich nog bewuster van kunnen zijn, is het herkennen van gevoelige informatie. Uit de test blijkt dat ruim 40% deze vraag goed beantwoordde. Is het concept jaarverslag van de instelling bijvoorbeeld gevoelige informatie? Of mag je een afspraakbevestiging wel delen met derden? Zorginstellingen kunnen medewerkers hier nog beter over voorlichten.

Campagne
Aan de campagne deden ruim 80 instellingen mee, waaronder dit jaar ook GGZ-instellingen. De NVZ hoopt dan ook dat goed voorbeeld doet volgen. Instellingen binnen de zorg zijn bij de volgende campagne in 2017 welkom om aan te sluiten. Bewustwording over informatiebeveiliging is een belangrijk thema binnen de zorg en heeft blijvend aandacht nodig.

Campagne ZEKER
De campagne ZEKER liep van 3 tot en met 14 oktober 2016, tegelijk met de landelijke weken van Alert Online (www.alertonline.nl). De NVZ ontwikkelde een zorgspecifieke campagne (www.zorgzekeren.nl) om medewerkers te wijzen op het belang van informatiebeveiliging. De website is in twee weken tijd bijna 22.000 keer bekeken door ruim 20.000 bezoekers.

Tekst: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen