Werkloosheid zorg en welzijnsector daalt verder

Het aantal mensen zonder werk in Nederland neemt steeds verder af. In september kwam het aantal werklozen uit op 510.000. In juni waren dat er nog 550.000 en in januari 588.000. Dat meldt het CBS. Naast de werkloosheid daalde ook het aantal uitkeringen. In de sector zorg en welzijn daalde het aantal nieuw aangevraagde uitkeringen met bijna 23 procent.

Vergeleken met dezelfde periode in 2015, zijn nu bijna 100.000 minder mensen werkloos. Daartegenover staat dat er nog steeds 200.000 meer werklozen zijn dan in augustus 2008, het moment vlak voor de start van de crisis. Het grootste aantal werklozen werd geteld in februari 2014. Toen werden er 699.000 werklozen geteld.

Nieuwe baan
Op dit moment is de werkloosheid gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. De afgelopen maanden vonden gemiddeld 13.000 werklozen een nieuwe baan. De daling van het aantal werklozen is het sterkst onder 45-plussers.

Uitkering
Eind augustus werden door het UWV 424.000 uitkeringen betaald. Van januari tot en met september kreeg het UWV 377.000 nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering binnen. Dat zijn er 52.000 minder dan vorig jaar. Vanuit de sector zorg en welzijn nam het aantal aanvragen voor een uitkering in 2016 tot nu toe af met 22,6 procent.

Baan behouden
Volgens het CBS daalt het aantal werklozen de afgelopen maanden vooral omdat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Daarnaast is het aantal werklozen dat een baan vindt hoog. Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam licht toe. Dat komt doordat er meer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt dan er mensen de arbeidsmarkt verlaten.