Werkloosheid daalt verder

Het aantal werklozen kwam in september uit op 510.000, meldt CBS. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen 3 maanden bedroeg de afname gemiddeld 13.000 per maand. De daling is het sterkst onder 45-plussers. UWV telde eind augustus 424.000 WW-uitkeringen.

In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid nu bijna 100.000 lager, maar wel nog 200.000 hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310.000 personen het laagste punt van de afgelopen jaren. 5,5 jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid op 699.000. Het aantal werkenden nam het afgelopen jaar met bijna 150.000 toe.

UWV: veel minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de bouwnijverheid

UWV verstrekte tot en met september dit jaar 377 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 52 duizend minder (-12,1 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 50-plussers bleef de daling beperkt tot 8,7 procent. Veel minder nieuwe uitkeringen kwamen er dit jaar vanuit de sectoren bouwnijverheid (-27,7 procent), de grafische industrie (-24,5 procent) en zorg en welzijn (-22,6 procent).

UWV: Hoog WW-percentage voor 50-plussers en laagopgeleiden

Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind september 424.000 lopende WW-uitkeringen, 2.000 (-0,6 procent) minder dan in augustus. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in september 2016 uit op 4,8 procent. Voor laagopgeleiden (7,1 procent) en 50-plussers (7,5 procent) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,8 procent. Van de laagopgeleiden in de WW behoort meer dan de helft (56 procent) tot de leeftijdsgroep 50-plus.

Sterke daling werkloosheid 45-plussers

In september waren er bijna 100.000 werklozen minder dan een jaar geleden. Het sterkst was de afname onder 45-plussers. Ruim de helft van de totale werkloosheidsdaling in het afgelopen jaar kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. In september 2016 kwam het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200.000 uit. Een jaar daarvoor waren er nog 250.000 45-plussers werkloos.

Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in september 66 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In het afgelopen jaar is het aantal mensen met betaald werk met bijna 150.000 gegroeid. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen en betrof voor bijna drie kwart een toename bij 45-plussers.

De overige ruim 4,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 510.000 werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Werkloosheid daalt steeds harder

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden steeds sneller gedaald. Dat komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Het aantal werklozen dat een baan vindt, blijft daarnaast onverminderd hoog.
Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam licht toe. Dat komt doordat er meer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt dan er mensen de arbeidsmarkt verlaten.