Werkloosheid daalt in alle provincies

In het eerste kwartaal van 2017 waren er in Nederland 2,7 werklozen per vacature. Een jaar eerder waren dat er nog 3,9. In Groningen staan tegenover elke vacature de meeste werklozen, in Utrecht en Zeeland de minste. In alle provincies daalde het aantal werklozen per vacature, doordat het aantal vacatures toenam en tegelijkertijd het aantal werklozen afnam. Dat meldt het CBS op basis van recent gepubliceerde kwartaalcijfers over vacatures en werkloosheid naar regio.

Het aantal werklozen per vacature geeft een indicatie van de spanning op de arbeidsmarkt. De spanning is groter naarmate er minder werklozen per openstaande vacature zijn. De arbeidsmarkt is dan krapper. In het eerste kwartaal van 2017 was de arbeidsmarkt het minst ruim in Utrecht en Zeeland, met 1,8 werklozen per openstaande vacature. In heel Nederland waren dat er 2,7. De arbeidsmarkt was het ruimst in Groningen. Daar waren vier werklozen per openstaande vacature. In het eerste kwartaal van 2008, kort voor de crisis, waren er nog 1,4 werklozen per vacature in Nederland.

Spanning sterkst toegenomen in Zeeland, Friesland en Flevoland
De arbeidsmarkt was in het eerste kwartaal van 2017 minder ruim dan in het eerste kwartaal van 2016, toen er 3,9 werklozen per vacature waren. In alle provincies zijn er minder werklozen per vacature dan een jaar eerder. De sterkste daling was terug te zien in Zeeland (van 3,7 naar 1,8), Friesland (van 6,3 naar 3,6) en in Flevoland (van 5,8 naar 3,5).

In alle provincies meer vacatures
Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 189 duizend vacatures open in Nederland, 23 procent meer dan een jaar eerder. In alle provincies was er sprake van een toename. De ontwikkeling was het sterkst in Zeeland (+40 procent), gevolgd door Flevoland en Groningen. In Zeeland zit deze groei vooral in de gezondheids- en welzijnszorg en de bouw. Voor Flevoland is dit de bouw en het openbaar bestuur. Onderwijs en bouwnijverheid zijn de sterkst groeiende sectoren in Groningen. Limburg en Drenthe hebben met 23 hetzelfde groeipercentage als Nederland. De provincie met relatief de minste groei is Zuid-Holland.

Werkloosheid daalt in alle provincies
De stijging van het aantal vacatures gaat in alle provincies gepaard met een daling van de werkloosheid. De werkloosheid daalt sinds begin 2014. In het eerste kwartaal van 2017 was de werkloosheid in Nederland 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 6,8 procent. De werkloosheid daalde met 1,9 procentpunt het meest in Friesland. Ook in Flevoland en Limburg daalde het werkloosheidspercentage sterker dan gemiddeld. In Overijssel daalde de werkloosheid het afgelopen jaar het minst. Hier was de werkloosheid 0,8 procentpunt lager dan een jaar eerder.

In Groningen was de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2017 het hoogst met 7,2 procent. Zuid-Holland en Flevoland noteerden eveneens relatief hoge werkloosheidspercentages. Met 3,9 procent was de werkloosheid opnieuw het laagst in Zeeland. Ook in Utrecht was de werkloosheid relatief laag.