Wel of niet trouwen en zo ja, wel of niet onder huwelijkse voorwaarden?

BEANTWOORD DOOR DE SPECIALIST – Ieder zijn vak, zeggen we wel eens gekscherend, maar zo is het natuurlijk echt. Wie deskundigheid en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan, wendt zich tot specialisten. Van het leggen van een vloer, het plaatsen van een kachel tot het regelen van een scheiding of het omgaan met een erfenis. Specialisten op hun vakgebied geven heldere en professionele adviezen.

Onderstaande vraag is beantwoord door Hoekstra & Partners

Mijn verloofde en ik willen gaan trouwen. We hebben er eigenlijk nooit over gesproken maar ik vraag mij toch af. Hoe kunnen we dit het beste regelen? Wel of niet trouwen onder huwelijkse voorwaarden? En wat zijn andere mogelijkheden?
Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag valt eigenlijk uiteen in 2 zaken:
– als u besluit te trouwen, is het dan verstandig om dit op voorwaarden te doen;
– zijn er nog andere mogelijkheden; ik lees dit als alternatief voor het huwelijk.

Om met de laatste vraag te beginnen, natuurlijk zijn er alternatieven. U woont neem ik aan nu ook al samen? Dat kunt u natuurlijk blijven doen buiten huwelijk. Daarnaast kennen we het geregistreerd partnerschap, dat is een administratief alternatief voor het huwelijk, destijds ooit ingesteld als alternatief voor homoseksuele stellen die toen nog niet mochten trouwen. Ik beschouw het huwelijk meer als een uiting van gevoel dan als een civielrechtelijke oplossing. De emotie bepaalt de vorm. Als u vanuit dat gevoel het besluit hebt genomen om te trouwen, dan moet je dat als uitgangspunt nemen. Heeft u gevoelsmatig niets met het huwelijk, dan is ongehuwd samenwonen ook een mogelijkheid.

Gemeenschap van goederen

Besluit u te trouwen dan is de eerste vraag relevant: voorwaarden of niet. Op dit moment is er een wettelijk stelsel dat uitgaat van een algehele gemeenschap van goederen. Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe wet beperking huwelijkse gemeenschap in werking. In veel media wordt ten onrechte gesteld dat we dan ‘standaard onder huwelijkse voorwaarden trouwen’. Dat is natuurlijk onzin, als je huwelijkse voorwaarden wilt hebben, dan zul je die moeten overeenkomen. Dat kan nooit standaard. Het automatisch geldende wettelijke stelsel verandert. Van een algehele gemeenschap van goederen gaan we naar een beperkte(re) gemeenschap van goederen. Dat komt ook tot uiting in het 1e artikel van de nieuwe wettekst: “Van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen.”

gemeenschappelijk eigendom

Een belangrijke beperking van de huidige algehele gemeenschap van goederen, is dat erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen niet meer automatisch gemeenschappelijk eigendom van beide echtgenoten worden, maar eigendom blijven van de verkrijger. Als u echter al schenkingen heeft ontvangen en die gebruikt voor de financiering van een gemeenschappelijke woning, dan kan er iets geks met die schenkingen gebeuren. Die kunnen voor een deel opeens wel gemeenschappelijk worden.

Schulden

Hetzelfde geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid voor schulden en het hebben van een onderneming. Als er tijdens het huwelijk iets wordt aangegaan, dan zal het gemeenschappelijk zijn; bestond het al voorafgaand aan het huwelijk, dan zal het in veel gevallen privé blijven. Bij de onderneming is er dan wel weer een gekke regel die te maken heeft met een bepaalde financiële vergoeding die aan de andere echtgenoot zou moeten toekomen. Een soort van verrekenbeding.

Heeft u dus een schenking ontvangen en is die gebruikt voor de financiering van een gezamenlijke woning; is er of komt er misschien een onderneming of zijn er schulden die te maken hebben met een gezamenlijke woning, of zouden er schulden kunnen ontstaan (al dan niet zakelijk), dan is het vaak verstandig om toch huwelijkse voorwaarden te maken. In zijn algemeenheid is het overigens lastig om u in uw specifieke situatie te adviseren. Daarom bied ik altijd aan om gebruik te maken van de mogelijkheid een bespreking in te plannen. Dat kost niets en verplicht u ook tot niets. U heeft dan wel de mogelijkheid om een goede afweging te maken. Uw keuze moet u wel maken voordat u gaat trouwen, als u nog voorwaarden wilt maken nadat het huwelijk gesloten is, kost dat veel meer geld, tijd en moeite.

Ik adviseer u dus om ruim op tijd een bespreking in te plannen, zodat u tijdig de juiste keuze kunt maken.

Ook een vraag?

Heeft u ook een vraag voor Hoekstra & Partners? Bijvoorbeeld over een samenlevingscontract of een scheiding. Stel hem hier »