Wat zijn de rechten van een kind bij een echtscheiding

Sinds 1 maart 2009 zijn gezaghebbende ouders verplicht om na een scheiding afspraken over de kinderen te maken in een ouderschapsplan.

BEANTWOORD DOOR DE SPECIALIST – Ieder zijn vak, zeggen we wel eens gekscherend, maar zo is het natuurlijk echt. Wie deskundigheid en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan, wendt zich tot specialisten. Van het leggen van een vloer, het plaatsen van een kachel tot het regelen van een scheiding of het omgaan met een erfenis. Specialisten op hun vakgebied geven heldere en professionele adviezen.

Onderstaande vraag is beantwoord door: Meinema Mediation

Mijn man en ik hebben na lang wikken en wegen besloten om te gaan scheiden. Onze beide dochters zijn 15 en 17 jaar. Wat zijn hun rechten en waar hebben ze inspraak in.
Beste ouder,

Eerst een algemeen antwoord, daarna specifieker. De Verenigde Naties hebben in 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld. Dit wordt het Kinderrechtenverdrag genoemd. Nederland heeft dit verdrag, samen met bijna alle landen in de wereld, ondertekend. In het verdrag, dat uit 54 artikelen bestaat, staan de kinderrechten beschreven.

Kinderrechten

Bijna alle aspecten van het leven voor kinderen komen aan bod. Kinderen hebben recht op onderdak voedsel onderwijs, bescherming en veilig opgroeien etcetera. Alles wat in dit verdrag staat, geldt voor alle kinderen van alle leeftijden, dus van 0-18 jaar. Naast deze rechten is in de wet vastgelegd wat kinderen en jongeren mogen of moeten op een bepaalde leeftijd. Zoals vanaf welke leeftijd je mag werken. Of wanneer je je brommer-rijbewijs mag halen. Zie de leeftijdsladder wat kinderen mogen – of soms moeten! – Kijk maar eens op de volgende site www.kinderrechten.nl.

Afspraken in ouderschapsplan

Uw vraag betreft het meepraten van uw 15-16 jarige kinderen bij een scheiding en het tot stand komen van een ouderschapsplan. Sinds 1 maart 2009 zijn gezaghebbende ouders verplicht om na een scheiding afspraken over de kinderen te maken in een ouderschapsplan. Hierin moet minimaal staan waar de kinderen staan ingeschreven (hoofdverblijf) wanneer de kinderen de ouders zien, wie wat betaalt en hoe de communicatie tussen ouders verloopt over de kinderen.

De stem van het kind

Kinderen horen ook betrokken te worden bij het ouderschapsplan. Vaak wordt er door rechters bij een echtscheiding geen genoegen meer genomen met een algemene opmerking als: kinderen zijn op een bij hun leeftijd passende wijze betrokken bij het ouderschapsplan. De rechter wil vaak weten hoe je dat hebt gedaan en op welke wijze rekening gehouden is met de stem van het kind. Zijn de kinderen gehoord door ouders en is daar rekening mee gehouden? Vanaf 12 jaar mag de rechter een kind spreken/horen. Dus als uw kinderen 15 en 16 jaar zijn is het zeker belangrijk hun stem mee te wegen bij afspraken.

Als papa en mama elkaar het leven zuur maken ontstaan er loyaliteitsproblemen

Wat hierin heel belangrijk is, dat de kinderen niet betrokken zijn geraakt bij uw reden om te scheiden, bij uw conflict. Dan wordt het vaak heel lastig voor kinderen. Als papa en mama elkaar het leven zuur maken ontstaan er loyaliteitsproblemen omdat kinderen in de kern trouw zijn aan beide ouders. Die loyaliteit komt in het gedrang bij vechtende ouders omdat kinderen niet vrijuit hun loyaliteit naar beide ouders kunnen tonen. Dat doet iets met hun werkelijke mening, die raakt vaak ondergesneeuwd. De ruimte om iets te vinden, de scheiding te ervaren wordt ingenomen door het conflict van ouders. Als vader of moeder zich bedrogen voelt, zich slachtoffer voelt in een scheidingssituatie dan voelen kinderen dat haarfijn aan. Bij een slachtoffer hoort een dader en als dat dan de andere ouder is heb je als kind het gevoel dat je moet helpen en als het heel lang duurt voordat ouders het oplossen heb je soms als kind het gevoel dat je moet kiezen. Dat is een uiterst slechte situatie voor kinderen en ouders.

Ruimte voor kinderen

Kinderen willen niet kiezen en als ze dat wel doen is er vaak veel aan de hand. Aan ouders de taak om kinderen ruimte te geven en de verantwoording te nemen voor de overgangsfase waarin de verandering door de scheiding plaatsvindt. Pas als ouders grip op hun conflict, scheiding hebben, om tafel gaan om hun liefdesrelatie af te sluiten en over gaan naar die nieuwe fase, -de verbinding als ouder zonder liefdesrelatie- pas dan ontstaat er ruimte voor kinderen. Pas dan kun je recht doen aan antwoorden op vragen van kinderen: wat vinden jullie ervan, wat is jullie mening, wat zijn jullie wensen. Dan is het hun eigen stem en niet de stem van de verlaten, boze of gekwetste ouder.

Veiligheid herstellen

Deze ruimte is erg belangrijk. Ouders moeten dat samen naar de kinderen uitspreken zodat de veiligheid hersteld kan worden. Ook al ben je 15 of 16 jaar, die toestemming van beide ouders is essentieel voor de stem van het kind. Als het ouders (nog) niet lukt kunnen ze naar een mediator en/of voor de kinderen een kindbehartiger inschakelen bijvoorbeeld.

Het allerbelangrijkste is dat ouders recht doen aan elkaar en daarmee ruimte geven aan hun kind.

Heb jij ook een vraag voor Meinema Mediation?