close
  • dinsdag 18 mei
Algemeen

Wat is het Kiwa Register?

Wat is het Kiwa Register?

Wie in de transportsector werkt, heeft bepaalde vergunningen nodig om zijn of haar beroep uit te kunnen oefenen. Die vergunningen voor beroepsvervoer in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en over de wegworden uitgegeven door Kiwa Register. Deze instantie heeft sinds 2010 als kerntaak om de aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden binnen de transportsector te verwerken.

Ieder jaar verstrekt Kiwa Register namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim honderdduizend vergunningen en bevoegdheden voor de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register is onderdeel van de internationale onderneming Kiwa N.V, die zich bezighoudt met testen, inspecties en certificering. Kiwa is in 2010 ontstaan, omdat de Inspectie Verkeer & Waterstaat de vergunningverlenende taken voor een groot gedeelte ging uitbesteden. Kiwa Register ontzorgt dus de overheid als het gaat om vergunningverlenende taken, heeft een wettelijk mandaat om namens het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat taken uit te voeren en staat onder toezicht van de overheid en het bedrijfsleven. Dat laatste is van belang om transparant aan te tonen dat Kiwa Register onafhankelijk is, kwaliteit levert en betrouwbaar is.

Dienstverlening Kiwa Register

Sinds de uitplaatsing door het ministerie heeft Kiwa Register haar dienstverlening op het gebied van vergunningen elk jaar weten te verbeteren. De levertijden voor alle soorten vergunningen zijn verkort en de kosten zijn gedaald.

De dienstverlening van Kiwa Register omvat de volgende activiteiten:

Kiwa deelt haar kennis en know-how graag met overheden die niet de ervaring of capaciteit in huis hebben om verbeteringen te realiseren.

Aanvraag vergunning bij Kiwa Register

In onderstaand plaatje zie je hoe een aanvraag voor een vergunning bij Kiwa Register verloopt.

Branches

In het overzicht hieronder vindt je de branches waaraan Kiwa Register vergunningen afgeeft.

Busvervoer

Busondernemers en buschauffeurs hebben een vergunning nodig om passagiers te mogen vervoeren. Kiwa Register verstrekt die vergunningen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer en besloten vervoer. De aanvragers worden beoordeeld op onder andere meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht. Dit bevordert een eerlijke concurrentie, omdat voor iedereen dezelfde standaard geldt.

Visserij

Binnen de visserij is regelgeving belangrijk, voor de veiligheid van het schip en de bemanning. De bemanning van een vissersboot moet beschikken over bepaalde documenten, zoals een monsterboekje, waar belangrijke gegevens staan over werkervaring en afgeronde opleidingen, en een vaarbevoegdheidsbewijs met daarop de uit te oefenen functie. Dit bewijs wordt afgegeven als kan worden voldaan aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

Binnenvaart

We hebben in Nederlandse de grootste binnenvaartvloot van Europa, namelijk negenduizend vaartuigen. Iets meer dan de helft daarvan zijn vrachtschepen. Voor een veilige vaart moet de bemanning van binnenvaartschepen beschikken over bepaalde documenten. Ook is een rijnvaartverklaring vereist als er in nationale en internationale wateren wordt gevaren binnen de EU-lidstaten en Zwitserland. Deze documenten verstrekt het Kiwa Register.

Luchtvaart

Om als piloot te mogen vliegen, moet je een bewijs van bevoegdheid hebben en medisch geschikt zijn. Dat bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven door Kiwa Register. Daarbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, die vooral te maken hebben met opleiding en ervaring. Je kunt een bewijs van bevoegdheid aanvragen als privévlieger voor niet commerciële vluchten of als beroepsvlieger voor het uitvoeren van commerciële vluchten. Dit zijn twee verschillende documenten. Er wordt ook nog onderscheid gemaakt naar type luchtvaartuig, zoals vliegtuig, helikopter en luchtballon.

Onderhoudstechnici luchtvaart

Onderhoud aan vliegtuigen mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen. Als bewijs daarvan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig. Onderhoudstechnici moeten voldoen aan de Europese regelgeving. Kiwa Register is de bevoegde instantie voor uitgifte van een Aircraft Maintenance Licence, AML. Een AML bestaat uit de basisbevoegdheid en aanvullende type ratings.

Luchtverkeersleiding

Alleen houders van een bewijs van bevoegdheid voor luchtverkeersleider zijn gekwalificeerd om luchtverkeersleiding te geven aan luchtvaartuigen.

Vrachtauto

Kiwa Register geeft vergunningen uit om veilig vervoer over de weg te bevorderen. Dit zorgt ook voor eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de transportsector.

Vaarbevoegdheidsbewijs

Elke zeevarende moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je kennis en ervaring hebben en aan kunnen tonen dat je bepaalde opleidingen en cursussen hebt gevolgd.

De Smart Tachograaf

Kiwa Register verstrekt Smart Tachograafkaarten namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Volgens de Europese verordening is de Smart Tachograaf verplicht voor vrachtwagens en bussen.

De boordcomputer taxi

Hetzelfde geldt voor de boordcomputer van een taxi, een BCT. De BCT maakt het taxivervoer veiliger en beter reguleerbaar. Bij de BCT horen boordcomputerkaarten die door Kiwa Register worden verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zeilvaart

De bemanning van een zeilschip heeft, net als in de visserij, een monsterboekje en vaarbevoegdheidsbewijs nodig. Het vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven als wordt voldaan aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

Vergunning voor taxivervoer

Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan moeten taxiondernemers in Nederland in het bezit zijn van een vergunning voor taxivervoer. Kiwa Register verstrekt deze vergunning namens de overheid.

Uitzendchauffeurs

Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer hebben een aanwijzingsbeschikking nodig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze beschikking moet worden aangevraagd bij Kiwa Register.

Kiwa Register als werkgever

Op Indeed, wereldwijd de nummer 1 vacaturesite, kunnen (ex-)werknemers reviews plaatsen over hun werkgever. Kiwa Register scoort best goed. Er moet hard worden gewerkt, maar de ambtenarencultuur is in de afgelopen jaren veranderd in een effectieve dynamische bedrijfscultuur. Werknemers noemen het een goede werkgever, die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Er zijn mogelijkheden tot persoonlijke groei door middel van cursussen en coaching. De sfeer wordt omschreven als gezellig.

Geschreven door: Redactie