Wat is er nou zo leuk aan vissen?

Vissen: nutteloos tijdverdrijf, zielig voor de vissen of de best mogelijke vorm van ontspanning?

Een aantal vissers zit stuk voor stuk verscholen onder groene half gebogen tentjes aan de waterkant. Thermoskan naast zich, stoeltje onder de kont en hengel uit. Geen geluid, alleen het kabbelen van het water en soms het geluid van een draaiend hengelmolentje. Vissen is populair. 

Vissen is een hobby en voor sommigen een sport. Uit onderzoeken in 2016 blijken maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders aan sportvissen te doen. Ruim 580.000 daarvan zijn aangesloten bij een hengelsportvereniging. Grote inspiratiebron voor velen is Ed Stoop (65) van VISTV. Hij ging dit voorjaar met pensioen, maar presenteerde jarenlang het populaire televisieprogramma, vaak samen met Marco Kraal. Hij heeft maar liefst 33 jaar gewerkt voor Sportvisserij Nederland.

Het schept een band

De meeste sportvissers blijken bij het zoeken naar een geschikte plek vooral te kiezen voor rust (79 procent), bevisbaarheid vanaf de oever (78 procent) en natuurschoon (78 procent). Voor de minder fanatieke hobbyvisser gaat het vooral om een stukje gezonde spanning: vang ik wel of niet een vis vandaag. Vissen zou vooral ontspannend zijn en je blik verruimen. Een beetje liefhebber kan je vertellen dat het in ieder geval meer is dan een hengeltje uitgooien. Genoemd worden ook de gezonde buitenlucht, de uitdaging van het vissen zelf, en sommigen menen zelfs dat vissen verbroedert. Of je nu aan de waterkant zit of op een bootje. Het schept een onderlinge band. 

Vlak de hobbyvisser niet uit

Nu is er een verschil tussen even op zaterdagochtend gaan vissen in het slootje verderop of echt sportvissen op open water. Een sportvisser zit veelal goed uitgerust aan de kant

Niet alleen de hengel heeft hij mee, maar ook lokvoer, allerlei soorten aas, lood, een schepnet en een ontkaaktang. Daarnaast zien deze vissers er vaak behoorlijk profi uit in hun groene kledij, met groene visparaplu of tentje tegen de wind. Maar vlak ook de hobbyvisser niet uit die er zo bij zit. 

VISpas en controles

Je kunt overigens niet zomaar ergens gaan zitten vissen. Voor veel wateren geldt dat je een VISpas moet hebben. Sla dat advies niet in de wind, want er worden regelmatig landelijke controle-acties gehouden. De data van deze controles, uitgevoerd door onder andere sportvisserij-organisaties, gemeenten en politie, worden vooraf niet bekend gemaakt. 

Met zo’n VISpas ben je lid van de hengelsportvereniging. De pas kost 35 euro en wordt geïnvesteerd in een gezonde visstand, goed viswater en een actief verenigingsleven en ondersteunt de hengelsportvereniging. 

Er is een kleine VISpas, voor wie met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren gaat vissen. Die wateren zijn opgenomen in de Kleine Lijst van Viswateren. Er is ook een jeugdVISpas met veertien jaar als overgangsleeftijd.

Deelnemen aan wedstrijden

Als sportvisser en visser op zee, moet je behalve weten van de benodigde visdocumenten, ook weten dat er verschillende restricties zijn als het gaat om visserij in de binnenwateren of op zee. Zo is naar de Wet Natuurbescherming een aantal vissoorten dat niet gevangen mag worden.

Voor wie op zee wil vissen is er een zeeVISpas, maar deze is niet verplicht. Je draagt met zo’n pas wel bij aan de belangenbehartiging en je kunt deelnemen aan wedstrijden. En je hebt exclusief toegang tot het vissen op het Grevelingenmeer, het Veersemeer en je hebt een spitvergunning voor het spitten van zeeaas.  

Stress, pijn en verwondingen

Nederland telt heel wat visliefhebbers, maar toch zijn er ook tegengeluiden te horen. Uit een onderzoek in 2014 van Motivaction, in opdracht van de Stichitng Vissenbescherming en de Dierenbescherming Amsterdam, bleek een meerderheid van de Nederlandse bevolking te denken dat vissen ten gevolge van het vangen met een hengel stress, pijn en verwondingen oplopen. Maar niet al deze mensen vinden direct dat vissen dan verboden moet worden. Slechts veertien procent was voor een algeheel verbod. Maar 43 procent van de ondervraagden vindt het nog altijd geen diervriendelijke tijdsbesteding (NRC).

Monstersnoeken

Op sommige plekken lijkt er wel een fikse strijd gaande te zijn tussen sport- en beroepsvissers, waar er niet zo veel meer van zijn op de binnenwateren. In de Biesbosch bijvoorbeeld. Beroepsvissers ageerden daar vorig jaar flink tegen de sportvissers. Er liep in 2017 een zaak wat betreft het vissen rond de Biesbosch, volgens sportvissers één van de beste visstekken van Europa. Je zou er monstersnoeken kunnen vangen, zo vermeldde hun website. Beroepsvissers, van drie vissersfamilies die al generaties lang op de binnenwateren daar vissen, kregen slechts beperkingen opgelegd. Ze moeten onder andere baarzen en snoeken terugzetten.  Maar een visquotum hebben ze niet. Daar zijn de sportvissers het niet mee eens, die menen dat de boel wordt leeggevist. Overal in Nederland hebben binnenwatervissers visquota, zo menen zij. De beroepsvissers menen juist dat de sportvissers veel vangen. Een quotum opleggen aan de beroepsvissers zou oneerlijk zijn. Het stropen, het illegaal vissen op snoekbaars, zou ook een rol spelen.