Wat heb je aan het goed schrijven van het woord przewalskipaard, als je schrijft ‘jij word’?

Waar is de goeie ouwe tijd gebleven van d’t, t’s en dt’s?

Als je een leuke date wilt en iemand een berichtje stuurt met daarin de tekst: ik vindt je leuk, is dat volgens een datingsite de grootste afknapper die je maar kunt bedenken. Nog erger dan slechte seks. Wat wil dat zeggen?

Wil dat zeggen dat we slecht in spellen zijn of is de spellingwijze achterhaald? Schrijfster en docente Kristien Hemmerechts vreest voor het verdwijnen van de dt uit onze taal, op plaatsen waar het wél moet. Ze kijkt heel wat teksten na op haar vakgebied ‘creatief schrijven’. Ze beoordeelt een tekst op creativiteit en rekent schrijffouten als ‘hij word’ of ‘ik wordt’ niet fout, maar maakt er naar eigen zeggen wel een opmerking over. 

Wordt komt vaker voor dan word

Volgens een onderzoek van de Antwerpse Universiteit blijkt dat wie snel schrijft, vaker van dit soort fouten maakt omdat de vorm die je het meest gebruikt automatisch uit je pen rolt. Wordt, komt vaker voor dan word, waardoor de ik-vorm zelfs regelmatig met dt wordt geschreven, zo meent professor Nederlandse taalkunde van Keymeulen van de Universiteit in Gent in een artikel op Blendle. “Het is meer een fout van onaandachtigheid van van onkunde.” 

dt heeft een goed onderbouwde functie

In tegenstelling tot Hemmerechts meent de professor dat de dt niet zo snel zal verdwijnen omdat het een goed onderbouwde functie heeft en deel uit maakt van een gedegen taalsysteem. Het is als het ware ‘logisch’. Dat vindt ook de Taalunie, de instantie die de spelregels vastlegt. Voorlopig zal er aan die regels dan ook niet veel of misschien wel helemaal niets veranderen. 

Maar die onaandachtigheid geeft wel te denken. We typen wat af de hele dag. Op Whatsapp, Facebook, en ook onze hashtags vragen om een juiste spelling. Omdat het allemaal in een rap tempo ingetypt wordt, gaat het regelmatig fout. Of weten veel mensen gewoonweg de regels niet? 

Wat heb je aan het goed schrijven van het woord przewalskipaard, als je schrijft ‘jij word’

Het Groot Dictee biedt een leuke gelegenheid jezelf te testen op foutloos Nederlands schrijven, maar wat heb je aan het goed schrijven van het woord przewalskipaard, als je schrijft ‘jij word’? De vervoeging van werkwoorden leren we toch echt op school. 

In een eerder NRC artikel werd een hoogleraar rechtsfilosofie van de Leidse Universiteit geciteerd die meldde: “het is te gek voor woorden. Bij zo’n vijftig tot zestig procent van de scripties en tentamens schort het aan het Nederlands. Het VWO staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dan moet je toch kunnen schrijven.” 

Vroeger leerde je goed ontleden

Volgens een geraadpleegde docente heeft tachtig procent van de havo en vwo-ers bij de taaltoets niet het gewenste startniveau. Volgens docenten begint die achterstand al op de basisschool. Leerde je vroeger heel goed ontleden, nu hebben leerlingen daar grote moeite mee. Er wordt zelfs gesproken over de goeie ouwe tijd van altijd correcte t’s, d’s en dt’s. Tekort aan leraren, waardoor er onbevoegden voor de klas staan, wordt als één van de oorzaken aangegeven. Een lijstje van veelvoorkomende taalfouten laat onder andere zien, dat ‘hij wilt’ veel voorkomt. 

Ontlezing tegen gaan

In een onlangs gepubliceerd artikel in het NRC over het Nederlands eindexamen van vorige maand, valt te lezen dat niet iedereen het eens is met de richting van het Nederlandse onderwijssysteem. Zo pleit schrijver Bas Heijne voor meer filosofie en minder techniek. Volgens docenten Nederlands en vakwetenschappers van acht universiteiten zijn plezier in taal, onderzoekend leren en de betekenis van literatuur de didactische methodes om de ontlezing (lezen is dé manier om goed Nederlands te leren) in Nederland tegen te gaan.