Waarom bijna niemand voor een baan in de gevangenis kiest

Wie nog een baan zoekt zou eens in de gevangeniswereld moeten kijken. Er worden maatregelen genomen om het werk 'leuker' te maken.

Het lijkt momenteel niet de meest leuke baan: cipier in een gevangenis. Vaak zijn de bewakers het slachtoffer van intimiderende scheldpartijen, bedreigingen en chantages. Schoppen en slaan komen ook voor. Logisch dat al die vacatures open blijven. Wie wil op die manier nou werken?

Justitie en Veiligheid heeft daarom de komende jaren geld uitgetrokken om maatregelen te nemen. Het zou gaan om 100 miljoen euro dat wordt ingezet om de komende vier jaar deze wantoestanden een halt toe te roepen. 

Gedetineerden aanpakken

Zo zouden leidinggevenden vaker op de werkvloer aanwezig moeten zijn en deel moeten uitmaken van het teamoverleg. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil vooral de gedetineerden aanpakken die zich aan dit soort praktijken schuldig maken. Die krijgen in zo’n geval minder verlof. 

Bezuinigingen zijn de boosdoeners

De eerdergenoemde misstanden kwamen vooral aan het licht door een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers, gehouden door Justitie en Veiligheid. De jarenlange bezuinigingen worden als boosdoeners aangewezen. Het heeft onder andere gezorgd voor te weinig personeel. 

Ongezien de gevangenis binnen gesmokkeld

Behalve dat dat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld te weinig tijd voor celcontroles waardoor er van alles ongezien naar binnen gesmokkeld wordt (vooral mobiele telefoons), is er veel stress onder personeel. Dat zou de oorzaak zijn van het het hoge ziekteverzuim. Naast intimidatie en pesterijen zegt één op de tien cipiers wel eens met seksuele intimidatie te maken hebben gehad. 

Bijlmerbajes

Bewaker

Nederland kent een kleine dertig gevangenissen (hier een kijkje in de nieuwste gevangenis, in Zaanstad), de Jeugdinrichtingen en TBS klinieken niet meegerekend. Een gevangenisbewaker wordt opgeleid door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een interne opleiding. Volgens de Nationale Beroepengids is er geen vooropleiding met diploma vereist. Het werk bestaat vooral uit controles op toegangs- en uitgangswegen. Legitimatiebewijzen controleren, inschrijven van bezoekers en in- en uitchecken van goederen. Het is een basisfunctie met doorgroeimogelijkheden.

Bewaarder

Voor een gevangenisbewaarder gelden dezelfde werkzaamheden, maar hij of zij moet in staat zijn snel en adequaat in te grijpen bij bijvoorbeeld probleemsituaties met gevangen, zoals vechtpartijen of zelfs ontsnappingspogingen. Dat vraagt een sterke persoonlijkheid en teamgeest. Een vooropleiding als LBO, VMBO, MBO is volgens de beroepengids vereist, en ook dit is een interne opleiding. Open deur: voor beide functies geldt dat je geen strafblad moet hebben.