Vrijwilligerswerk bij Buurtservicepunt: wie het klappen van de zweep kent, kan anderen helpen

Je kent het klappen van de zweep op het gebied van aanvragen betreffende wonen, werken en welzijn en wilt graag aan de slag als vrijwilliger? Even dit lezen!

Door zelf een uitkering te hebben, ben je vaak goed op de hoogte van het hoe en waarom van zo’n uitkering. Wat zijn de regels, de voorwaarden, de consequenties. Je bent ervaringsdeskundig. Stichting Buurtservicepunt wil juist jou dan graag als vrijwilliger inzetten om anderen wegwijs te maken als het gaat om bijvoorbeeld het aanvragen van zo’n uitkering.

Datzelfde geldt voor het indienen van bezwaren, het invullen van belastingaangiften, het aanvragen van toeslagen, kwijtschelding, inkomens verruimende maatregelen of vragen over de WMO. Als jij daar vanuit eigen ervaring veel vanaf weet, ben je als vrijwilliger bij het Buurtservicepunt van harte welkom en kun je andere mensen ondersteunen.

Inloopspreekuren

Buurtservicepunt is een onafhankelijke organisatie die er naar streeft om op een laagdrempelige manier alle burgers in Leeuwarden, Grou en Stiens tijdens inloopspreekuren te ondersteunen bij hun vragen en problemen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Lukt het niet om langs te komen dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Vier uur per week je inzetten voor het ondersteunen van anderen

Elkaar op deze manier bijstaan, is de beste manier om mensen zelfredzaam te maken. Alle mogelijke vragen op het gebied van wonen, werken en welzijn kunnen aan het Buurtservicepunt worden gesteld, waar vrijwilligers klaar zitten om die vragen doelgericht te kunnen beantwoorden. Vrijwilligers zijn goed geïnformeerd en kennen het klappen van de zweep ook vaak vanuit eigen ervaringen. En weten ze iets niet, dan verwijzen deze vrijwilligers door naar de juiste mensen, instantie of een wijkteam bijvoorbeeld.

Om aan alle vragen goed te kunnen voldoen komen er meer en locaties met inloopspreekuren. Daarom is er een grote behoeft aan vrijwilligers. Mensen die vier uur per week zich willen inzetten voor het informeren en ondersteunen van anderen op het gebied van wonen, werken en welzijn.

Uitdaging

Als vrijwilliger krijg je onder meer cursussen aangeboden om je kennis te vergroten, word je in de gelegenheid gesteld om je netwerk te vergroten en mag je projecten opzetten, workshops verzorgen of voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.

Wie graag anderen ondersteunt, goed met mensen om kan gaan, kan luisteren en een probleem of vraag zowel in een gesprek als op papier goed onder woorden kan brengen en actief aan de vraag wil werken, kan bij Stichting Buurtservicepunt Leeuwarden een prachtige uitdaging aangaan.

Heb jij naar aanleiding van het lezen van het artikel vragen over vrijwilligers werk?

Stel hier jouw vraag aan onze specialisten.