Vrijwilligerswerk niet altijd alleen uit liefhebberij

Verplicht vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie voor een uitkering; in Rotterdam lijkt het te werken om alsnog aan een baan te komen. Is het de juiste weg? 

Vorige week maakten wij via ons platform melding van Vrijwilligers Treffen in de Fryske Marren, een ‘markt’ op 6, 13 en 19 oktober georganiseerd door Miks-Welzijn/Punt Twa, waar vrijwilligers hun licht op kunnen steken bij vrijwilligersorganisaties. Een mooi initiatief. Zonder vrijwilligers zouden sommige organisaties amper kunnen bestaan en de mensen zetten zich er veelal met al hun passie voor in. Maar je vrijwillig inzetten voor anderen kent ook een andere kant.

Alhoewel werkloosheidscijfers sinds begin 2014 dalen, telt Nederland nog altijd een flink aantal werklozen. In het tweede kwartaal van 2017 was dat in Friesland 5,7 procent van de beroepsbevolking. Weliswaar een daling ten opzichte van datzelfde kwartaal een jaar eerder, maar nog altijd een flink aantal. Ook in Groningen was het aantal werklozen gedaald, maar deze provincie spant wat werkloosheid betreft nog altijd de kroon. Met 6,8 procent kent deze provincie het hoogste werkloosheidscijfer, gevolgd door Flevoland.

In Rotterdam gaan geluiden als ‘dwangarbeid’ rond

Bij het aantal werklozen gaat het nog altijd om een grote groep mensen die zich, zo menen velen, nuttig kunnen maken voor de maatschappij. Beter dan de hele dag thuiszitten, uit een sociaal isolement houden en betrokken blijven bij de maatschappij, zijn argumenten om mensen die geen werk hebben en een uitkering ontvangen vrijwilligerswerk aan te bieden. Bovendien zou het kunnen leiden tot het alsnog vinden van een baan.
De vraag is of het wel om aanbieden gaat of dat ze gedwongen worden deze vrijwillige job voor een aantal uren in de week te vervullen. Weigeren zou immers een korting op de uitkering betekenen. In de Rotterdamse politiek gaan naast de positieve resultaten ook geluiden als ‘dwangarbeid’ rond. De stad waar al bijna 12.000 werklozen de verplichte tegenprestatie leveren voor hun uitkering. (Trouw, 16-09-2017). Het verplichte karakter is in veel gemeenten het struikelblok.

Ben jij werkloos en heb je een uitkering, hoe zou jij het dan vinden om ‘verplicht’ vrijwilligerswerk te doen?