Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Onderzoek CBS: vrijwilligers voelen zich gelukkiger. Aarzel dus niet langer en maak ook deel uit van de redactie van 50+ in Nederland! Mail: info@50plusinnederland.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan.

Drie op de tien gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses.

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden met een 7 of hoger, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers. Het aandeel dat zich ongelukkig voelt (en zichzelf minder dan een 5 geven op de schaal van 10) is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers.

65 procent vrijwilligers heeft hoog persoonlijk welzijn

Van de vrijwilligers had 65 procent in 2013/2018 een hoog persoonlijk welzijn. Het persoonlijk welzijn is bepaald aan de hand van scores op twaalf indicatoren waaronder tevredenheid over de financiële situatie, tevredenheid met de lichamelijke gezondheid en gevoel van (on)veiligheid. Van de niet-vrijwilligers had 54 procent een hoog persoonlijk welzijn. Verder was de groep met een lage score op de persoonlijke welzijnsindex twee keer zo groot bij de niet-vrijwilligers (4 procent) als bij de vrijwilligers (2 procent).

De groep vrijwilligers verschilt qua samenstelling van de groep die geen vrijwilligerswerk doet. Zo zijn vrijwilligers bijvoorbeeld relatief vaak hoogopgeleid en doen 35- tot 45-jarigen het vaakst vrijwilligerswerk.

Meer uren vrijwilligerswerk maakt niet gelukkiger

In 2018 besteedden vrijwilligers gemiddeld 4,4 uur per week aan hun vrijwilligerswerk. Meer uren vrijwilligerswerk gaat niet samen met meer welzijn. Naarmate vrijwilligers meer uren actief zijn, neemt het aandeel met een hoge score (7 of hoger) op de persoonlijke welzijnsindex niet toe. Dit geldt ook voor het ervaren geluk en de andere welzijnsaspecten.

Schrijver worden voor 50+?

Is er een onderwerp, een passie misschien, waar je veel vanaf weet en zou je dat met onze lezers willen delen? Altijd al journalistieke ambities gehad? Stuur een korte maar heldere motivatie waarin je vertelt wat jouw specialisme is of waar jij met een vlotte pen over wilt schrijven aan: info@50plusinnederland.nl

Bron: CBS