Vrijwilligers Academie Fryslân viert 1-jarig bestaan

LEEUWARDEN – De Vrijwilligers Academie Fryslân – een initiatief van Partoer- bestaat vandaag precies 1 jaar. In dit jaar hebben negentien organisaties met elkaar geïnvesteerd in de samenwerking ten aanzien van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en mantelzorgers.

Coördinator Els Hiemstra vond het 1-jarig bestaan een mooie gelegenheid  om het hele netwerk (adviesraad, uitvoerend medewerkers, trainers en alle andere betrokkenen) bij elkaar te brengen om met elkaar terug te blikken en vooruit te kijken.

Tijdens de bijeenkomst op 10 januari werden zowel de jaarcijfers als de uitkomsten van het scholingswensenonderzoek gepresenteerd. Daaruit blijkt dat in het eerste jaar 78 trainingen en workshops zijn ingebracht, 183 mensen hebben zich ingeschreven, 129 vrijwilligers en 38 mantelzorgers zijn geschoold. Uit de scholingswensen van vrijwilligers blijkt dat de respondenten het meeste behoefte hebben aan het vinden en binden van vrijwilligers. Het aanvragen van subsidies staat op de tweede plaats en het succesvol inzetten van sociale media staat op nummer drie van de wensen van vrijwilligers.

Els Hiemstra wilde van de betrokken partijen weten hoe ze in 2017 efficiënter kunnen samenwerken en wat iedereen wil en kan bijdragen om dat te bereiken. De ruim veertig aanwezigen waren zeer betrokken en gaven veel input voor de doorontwikkeling van de VA Fryslân in het tweede pilotjaar. Het uiteindelijke doel is om vrijwilligers en mantelzorgers beter te kunnen toerusten. Eén ding is zeker: Alle organisaties uit het netwerk gaan er tegenaan om dit met elkaar te realiseren.