Vrije artsenkeuze doorslaggevend bij keuze zorgverzekering

Mensen die voor de keuze staan een basiszorgverzekering af te sluiten vinden vrije artsenkeuze het belangrijkste. Vervolgens weegt de premie het zwaarst. Weinig mensen laten service van de verzekeraar en kwaliteit van de ingekochte zorg een dominante rol spelen in die keuze. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Domino Determann naar klantvoorkeuren bij zorgverzekeringen.

Het hebben van vrije artsenkeuze is het meest beslissende kenmerk voor de keuze van een basiszorgverzekering. Dit geldt voornamelijk voor respondenten van 45 jaar of ouder, respondenten met één of meer chronische aandoeningen en respondenten met een bruto inkomen van 3000 euro of meer per maand.

De keuzevrijheid is ook een belangrijke voorwaarde voor jongere, gezondere en minder welvarende respondenten. Echter, de hoogte van de maandelijkse premie is voor deze groep de belangrijkste voorwaarde in het maken van hun keuze.

Kwaliteit van zorg
Zorgverleners die zich houden aan eigen kwaliteitsstandaarden en deelname van zorgverleners aan kwaliteitsregistraties zijn voorbeelden van goede kwaliteit van zorg. Verzekeringen van zorgverzekeraars die bij het inkopen van zorg focussen op kwaliteit van zorg worden verkozen boven zorgverzekeringen van verzekeraars met een focus op goedkopere aanbieders.

Premiekorting
De helft van de ondervraagden kiest niet voor een polis met een beperkte keuzevrijheid. Bij dit type polis heeft de zorgverzekeraar afspraken gemaakt met bepaalde zorgverleners. Dat houdt in dat je met zo’n polis zorg van een beperkt aantal aanbieders volledig vergoed krijgt. Echter een premiekorting van maximaal 15 euro per maand op polissen met beperkte keuzevrijheid kan jongere, gezondere en minder welvarende consumenten motiveren om toch een dergelijke zorgverzekering te kiezen.

In het onderzoek zijn de afwegingen die consumenten maken als zij kiezen voor de basiszorgverzekering in kaart gebracht. Ook is onderzocht of en welke verschillen er zijn in afwegingen op basis van leeftijd, gezondheidstoestand en inkomen. Het onderzoek is verricht onder een representatieve steekproef van ruim 500 Nederlandse volwassenen. Zij hebben een online vragenlijst ingevuld tijdens de tweemaandelijkse periode waarin van zorgverzekering gewisseld kon worden voor het jaar 2015.

Op 28 september is gepromoveerd Domino Determann aan de Erasmus Universiteit op discrete keuze experimenten. Dit is een onderzoekstechniek om te meten welke afwegingen mensen maken tussen alternatieven. Naast deze studie over zorgverzekeringen, bevat het proefschrift onder andere een studie naar de voorkeuren van burgers voor vaccinaties bij een pandemie en een studie naar de voorkeuren van burgers voor het Persoonlijk Gezondheidsdossier.

(Tekst: RIVM)