Virtueel contact overheerst bij vrienden en familie

Familie en vrienden hebben vaker contact met elkaar via internet of de mobiele telefoon dan dat ze elkaar ‘in het echt’ ontmoeten. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2248 leden van Panel Fryslân.

Het FSP onderzocht hoe vaak de Friezen sociale contacten onderhouden – zowel in het echt als virtueel – en wat zij van de kwaliteit vinden. Sociaal contact is niet alleen belangrijk voor de samenleving, maar ook voor mensen zelf. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Friezen uitermate tevreden zijn met hun sociale contacten. Ruim 80% geeft aan dat er mensen zijn bij wie ze terecht kunnen en dat er mensen zijn met wie ze goed kunnen praten.

Contact met familie en vrienden vaker virtueel

Door de toenemende technologische mogelijkheden is het op steeds meer manieren mogelijk om contact te hebben. Voor communicatie is iemand persoonlijk ontmoeten nu minder noodzakelijk dan vroeger. Contact met familie en vrienden vindt vaker virtueel dan in het echt plaats. Zo hebben familie en vrienden dus meer contact met elkaar via internet of (mobiele) telefoon dan dat ze elkaar lijfelijk ontmoeten. Bij buren is dit juist andersom, zij zien elkaar vaker in het echt.

Jongsten en oudsten zien vrienden vaker in het echt

Opvallend is het dat de mensen uit de jongste (15-35) en oudste (75-plus) leeftijdscategorieën hun vrienden vaker in het echt zien dan de personen uit de tussenliggende leeftijdscategorieën. Hoewel jongeren hun vrienden al relatief vaak in het echt zien valt op dat zij hun vrienden nog veel vaker via internet of (mobiele) telefoon spreken, bijna twee keer zo vaak. Bij de 75-plussers is er juist weinig verschil tussen de frequentie van echt en virtueel contact. Zij zien hun vrienden dus even vaak in het echt als virtueel. De mate van virtueel contact neemt over het algemeen af met leeftijd.