Verplicht gebruik landbouwpasseerstrook

De eerste landbouwpasseerstroken van Fryslân liggen tussen Buitenpost en Augustinusga (N358). De stroken zijn bedoeld voor tractors en andere landbouwvoertuigen. Die gaan even van de weg af om plaats te maken voor het achteropkomende verkeer. Vanaf zaterdag 1 juli is het gebruik van de landbouwpasseerstrook verplicht.

Het verkeer heeft even de tijd gehad om te wennen aan de landbouwpasseerstroken in de provinciale weg N358. De provincie legde ze aan zodat automobilisten een vaste plek hebben waar zij veilig een tractor kunnen inhalen. De borden die bij de stroken staan, zijn vanaf zaterdag 1 juli rechtsgeldig. Het gaat om de ronde, blauwe borden met daarop een tractor. Nu de borden rechtsgeldig zijn, betekent dat onder andere dat de politie zal controleren op het gebruik van de landbouwstroken.

Hoe werkt een landbouwpasseerstrook?
De landbouwpasseerstrook werkt alleen als iedereen rekening met elkaar houdt. Door ruimte aan elkaar te geven en de snelheid aan te passen, profiteert iedereen optimaal van de nieuwe stroken.

Stap 1: De trekker rijdt de landbouwpasseerstrook op zodat het snelle verkeer kan passeren. Bij veel achteropkomend verkeer moet de trekker even vaart minderen op de landbouwpasseerstrook.
Stap 2: Automobilisten geven even later ruimte aan de trekker zodat deze de weg weer op kan rijden.

Evaluatie
De provincie Fryslân wil graag weten wat weggebruikers van de landbouwpasseerstroken vinden. Worden ze gebruikt? En zijn ze lang genoeg? Via www.fryslan.frl kunnen zij een vragenlijst invullen. Met video-opnames wordt het gebruik van de landbouwpasseerstroken in de gaten gehouden. De resultaten worden o.a. gebruikt voor de aanleg van de landbouwpasseerstroken verderop in de N358, bij de Uterwei.