Verpleeghuiszorg moet beter, met spoed!

De verpleeghuiszorg is vaak negatief in het nieuws. KBO-PCOB wil dit tij keren en doet een dringende oproep aan alle Tweede Kamer fracties om zich hiervoor in te zetten – met spoed!

Staatsecretaris Van Rijn deed toezeggingen die vanaf 1 januari 2017 praktijk moeten worden. KBO-PCOB volgt dit op de voet.

Verplegend personeel wil weer kunnen doen waar ze goed in zijn, namelijk zorgen. Daarom verzoekt de KBO-PCOB te investeren in personeel. Voldoende handen, voldoende deskundigheid aan het bed en voldoende continuïteit zijn bepaald geen luxe. Directeur Manon Vanderkaa: “Veel bewoners zitten of liggen maar liefst 90 procent van de tijd. Dat leidt tot spierafname en verveling. Inzet van voldoende en goed personeel maakt alle verschil in kwaliteit van leven. Het is van belang om in te zetten op de ‘levenszin’ van ouderen.”

Vrijwilligers
Veel verpleeghuizen draaien op vrijwilligers, maar het wordt hen steeds moeilijker gemaakt om hun taken uit te voeren. De wet- en regelgeving neemt toe, waardoor ze bijvoorbeeld niet meer mogen helpen bij het eten. Manon Vanderkaa: “Dit leidt tot frustraties, soms met gevolg dat zij stoppen met hun vrijwilligerswerk. En dat terwijl zij het ‘gewone leven’ binnen de zorg vertegenwoordigen.”

Manifest
Het manifest dat Hugo Borst publiceerde via het Algemeen Dagblad kreeg veel aandacht en steun. Het bevat tien goede verbetervoorstellen. De KBO-PCOB pleit er in de Tweede Kamer voor om dit manifest positief in te zetten zodat de verpleeghuiszorg weer leefbaar wordt.