Verkeersveiligheidsgevoel in Nederland neemt toe

Nederlanders voelen zich in het verkeer veiliger dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit het grote verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Een positieve ontwikkeling. Hier tegenover staat wel dat slechts de helft van alle ouders met jonge kinderen het verkeer voor hun kinderen als ‘veilig’ bestempelt. Vorig jaar was dit een derde.

Opvallend is ook dat de helft van alle weggebruikers, puur vanwege veiligheidsredenen, bewust weleens een andere route neemt. Het grote verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland, ook wel de Flitspeiling genoemd, vindt jaarlijks plaats onder ruim 2.100 respondenten.

Het percentage weggebruikers dat zich in het verkeer veilig voelt lag in 2018 en 2019 op 75% en in 2016 op 73%. Dit jaar is er sprake van een stijging: 78%. Wat de oorzaken zijn waardoor we ons in het verkeer niet veilig voelen, is ook onderzocht. De top drie bestaat uit: fietsers zonder licht (47%), bumperkleven (39%) en telefoongebruik in het verkeer (35%).

Online meldpunt

Veel mensen kennen één of meerdere locaties die allesbehalve verkeersveilig zijn. Een platform waar al deze locaties gemeld kunnen worden én waar oplossingen worden aangedragen, is volgens zeven op de tien weggebruikers (68%) een goede manier om het verkeer veiliger te maken. Veilig Verkeer Nederland laat als reactie hierop weten dat zij haar VVN Participatiepunt breder onder de aandacht gaat brengen. Het VVN Participatiepunt is namelijk de plek waar mensen nu al melding kunnen maken van onveilige verkeerssituaties en waar VVN oplossingen biedt en advies uitbrengt.

Respect voor de buurt en de buurtbewoners

Verkeersveiligheid in buurten, bijvoorbeeld rondom scholen, is een veelbesproken onderwerp. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. De helft van alle Nederlanders (49%) vindt dat er in hun buurt te hard wordt gereden. Ook geeft een kwart van de Nederlanders aan weleens een poging te hebben gedaan om de verkeersveiligheid in hun buurt te vergroten. In woonwijken bewust langzaam rijden ziet 89% van de ondervraagden als een manier waarop je aan de woonwijk en de bewoners je respect toont. Ook zien de respondenten rustig rijden als belangrijke oplossing om buurten veiliger te maken.

Verder blijkt uit de flitspeiling 2020…

… dat maar liefst 23% van de ouders hun kind (bijna) elke dag met de auto naar de basisschool brengt in plaats van lopend of met de fiets.

… dat acht op de tien fietsers hun telefoon in het verkeer niet (meer) gebruiken.

… dat een kwart van alle Nederlandse automobilisten (24%) het afgelopen jaar vermoeid achter het stuur heeft gezeten.

Foto (C): Veilig Verkeer Nederland 

Deel dit artikel

Full 2
Culinaire routes
De leukste restaurants, de meest verfijnde smaken, de eerlijkste gerechten.
Full 2
Full 2
Fiets, wandel- en vaarroutes
Kom lekker in beweging en loop of fiets een mooie route!
Full 2
Full 2
Er op uit
Nederland is veelzijdiger dan je denkt. Laat het dagelijkse leven even achter je en geniet!
Full 2
Full 2
Schrijf mee
Vertel jij graag mooie verhalen? Schrijf dan mee met de redactie van 50+
Full 2
previous arrow
next arrow
Scroll naar boven
Scroll naar top