Vanaf 1 maart mag je weer belastingaangifte doen

Zet je schrap, want vanaf vandaag kun je belastingaangifte doen over 2019.

Vanaf 1 maart doen miljoenen mensen aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019. Zo’n 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tot 1 mei kunnen mensen aangifte doen. Iedereen die dat voor 1 april doet, hoort vóór 1 juli of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. Mensen die hulp nodig hebben bij het doen van de aangifte krijgen ondersteuning.

De Belastingdienst heeft ook dit jaar weer veel gegevens vooraf ingevuld om aangifte doen zo makkelijk mogelijk te maken. Zo helpt de Belastingdienst mensen tijdig aangifte te doen, met minder kans op onbewuste fouten. Het goed controleren van de aangifte blijft wel belangrijk.

Dit jaar is het aangifteprogramma verder verbeterd, op basis van de feedback van gebruikers. Zo zijn de helpteksten nog gebruiksvriendelijker gemaakt, bijvoorbeeld over de eigen woning. Ook kleine ondernemers worden beter geïnformeerd tijdens het invullen, met name bij het winstgedeelte. Daarnaast zijn alle wettelijke en fiscale veranderingen verwerkt in de aangifte. Denk aan de verhoging van de AOW-leeftijd en de afbouw van de arbeidskorting.

‘Wij vinden het belangrijk dat aangifte doen zo eenvoudig mogelijk is’, vertelt Liane Vlaskamp, algemeen directeur Particulieren van de Belastingdienst. ‘Daarom vullen we zo veel mogelijk gegevens vooraf in. We kunnen echter niet alles weten over de situatie van mensen en het effect op de aangifte. Daarom moeten mensen de aangifte goed controleren en deze aanvullen waar dat nodig is. Iedereen blijft immers zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.’

Hulp bij aangifte

De Belastingdienst begrijpt dat de belastingaangifte voor nogal wat mensen ingewikkeld kan zijn. Voor hen is er hulp en ondersteuning. Zo biedt de Belastingdienst op 29 locaties in het hele land hulp bij aangifte, waaronder bij de balies van de kantoren van de Belastingdienst. Hiervoor kan via de Belastingtelefoon een afspraak worden gemaakt.

Op Belastingdienst.nl/aangifte staan de antwoorden op de meeste vragen. Belastingplichtigen kunnen verder hun vragen stellen via sociale media of de Belastingtelefoon.

Mensen kunnen ook terecht bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra, bibliotheken en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Deze maatschappelijke organisaties zijn van grote waarde voor de Belastingdienst. Met hun netwerk bereiken zij mensen die hulp behoeven bij het doen van aangifte. De Belastingdienst ondersteunt deze organisaties met onder andere een online kennisnetwerk. Daarnaast kunnen mensen voor ondersteuning een beroep doen op fiscaal dienstverleners.

Bron: Rijksoverheid