Topniveau van voor crisis in zicht met bijna miljoen vacatures

Na een paar magere jaren qua vacatures in Nederland komt in 2017 weer het topniveau in zicht van voor de economische crisis. Na een verwachte aanwas van 39.000 vacatures komt het totaalaantal dit jaar uit op 965.000, blijkt uit een analyse die uitkeringsinstantie UWV vandaag heeft gepresenteerd.

Het aantal vacatures steeg in de topjaren voor de crisis tot net boven de 1 miljoen, en nam daarna af tot 620.000. Sinds 2014 neemt het aantal vacatures door het herstel van de economie weer toe. Afgelopen jaar groeide het aantal vacatures met 102.000, wat sneller was dan geraamd.

De meeste beschikbare banen zijn er in de detailhandel (169.000) en zorg en welzijn (131.000). Daarnaast zijn er in de iICT en de techniek ook een groot aantal ‘moeilijk vervulbare banen’, aldus het UWV.

Naast de vacatures zit ook het aantal banen in de lift. De werkgelegenheid groeit dit jaar naar verwachting met 138.000 banen, waarbij 20.000 nieuwe zelfstandigen worden meegerekend.

Minder ww
Bij het UWV kloppen steeds minder mensen die hun baan verloren zijn aan voor een WW-uitkering. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalt dit jaar naar verwachting van 412.000 naar 369.000. Die daling zorgt ervoor dat het UWV een half miljard euro minder hoeft over te maken aan WW-uitkeringen. Vorig jaar was al 700 miljoen euro minder nodig voor WW-uitkeringen dan in 2015.

Tegenover de daling van de uitgaven aan WW-uitkeringen staat een stijging van de uitgaven aan arbeidsongeschiktheids-, ziekte- en zorguitkeringen. Per saldo nemen de uitkeringslasten dit jaar volgens het UWV met 214 miljoen euro af, tot 20,3 miljard euro.