Tevreden over de interne communicatie van je organisatie in corona-tijd?

86% van de werknemers is dat wel blijkt uit een onderzoek. Het merendeel maakt zicht wel veel zorgen over de impact van de coronacrisis op hun organisatie.

86% van de werknemers is dat wel blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door het feedback platform Insocial. Werknemers zijn over het algemeen zelfs erg trots op hoe hun organisatie de huidige situatie aanpakt.

Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan regelmatige updates en calls binnen een team of afdeling. Organisaties gebruiken daarom nu uiteraard digitale communicatiemiddelen om interne communicatie te behouden. Dit resulteert in een versterkt het gevoel van samenhorigheid in deze tijd. Een positief effect van de plotselinge veranderingen die het coronavirus met zicht mee brengt.

In het rapport zijn de resultaten te vinden van 25 verschillende organisaties en in totaal 923 reacties van werknemers.

Hieronder de meest belangrijke resultaten op een rij:

86% van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over de interne communicatie van hun organisatie ten tijde van de coronacrisis. 10.4% vond de communicatie ‘aardig’. Slechts 3.2% vindt de interne communicatie niet goed verlopen. De grootste verbeterpunten gaan over de frequentie van de updates en dat de boodschap niet altijd even persoonlijk is. Het is dus goed als organisaties hier een balans in kunnen vinden.

Het merendeel van de werknemers maakt zich zorgen over de impact van de coronacrisis op hun organisatie. 48% maakt zich ‘enige zorgen’, 16% ‘veel zorgen’ en ‘4%’ niet veel zorgen. Werknemers geven aan behoefte te hebben aan transparante communicatie vanuit het management. Zij willen meer inzicht krijgen in de impact die de coronacrisis heeft op de gehele organisatie.

Werknemers maken zich eerder zorgen over het bedrijf als geheel dan zorgen over hun eigen functie. Een kleinere groep, namelijk 34% geeft aan enige zorgen te ervaren8.0%  zegt zich ‘veel zorgen’ te maken en een kleine ‘3.3%  maakt zich ‘heel veel zorgen’.

69.8% van de werknemers ervaart genoeg flexibiliteit om het privé en werkleven te combineren in deze situatie. De andere 30.2% geeft aan een goede thuiswerkplek te missen en moeite te hebben met het combineren van het thuiswerken en op de kinderen passen. Het toestaan van flexibele werktijden voor werknemers (bijvoorbeeld avonduren) zouden hierbij kunnen helpen.

Meer inzicht

Lex Groenewegen, oprichter van Insocial, hoopt dat organisaties geholpen zijn met deze inzichten. “Zij hebben nu meer inzicht in wat zij kunnen verbeteren qua interne communicatie en hoe zij hun werknemers kunnen helpen in deze periode. De resultaten laten zien dat het gevoel van hoeveel samenhorigheid er tussen werknemers bestaat in deze periode. Positief nieuws!”

Bron: Insocial