Taal- en energieafspraken Noord-Nederland met Duitsers

De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein en Noord-Nederland gaan samenwerken op het gebied van economie, ecologie, energie en Friese taal en cultuur. Hiervoor hebben ze op vrijdag 11 november overeenkomsten ondertekend. Fryslân onderzoekt met Ost- en Nord-Friesland de mogelijkheid om in de Bundestag in Berlijn een manifestatie over Friese taal en cultuur te houden.

Loco-commissaris van de Koning Sander de Rouwe heeft de Noord-Duitse delegatie donderdag op het Provinsjehûs in Leeuwarden ontvangen. Op vrijdag brachten ze ook een bezoek aan Groningen.

Fryslân, Ost-Friesland en Nord-Friesland werken al lange tijd samen op het vlak van taal en cultuur. De contacten tussen de Friese regio’s zijn vanaf 1956 gestructureerd door de samenwerking tussen de Fryske Akademy, Ostfriesische Landschaft en Nordfriisk Instituut.

Culturele Hoofdstad 2018
Tijdens het bezoek zijn de mogelijkheden voor samenwerking onderzocht met het oog op Culturele Hoofdstad 2018. Naast gedeputeerde Sietske Poepjes en minister van Justitie, Cultuur en Europa Anke Spoorendonk, was ook Lieven Bertels (directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018) aanwezig.

Het is niet de bedoeling de samenwerking te beperken tot het jaar 2018. De “Friesentagung” in de Bundestag is voor volgend jaar bedoeld.

Intentieverklaring
Met commissaris van de Koning René Paas van provincie Groningen ondertekende minister Spoorendonk (Sleeswijk-Holstein) de samenwerkingsovereenkomst. Paas deed dit als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

De ondertekening vond plaats tijdens een bezoek aan Entrance (Center of Expertise on Energy) en de Energy Academy in Groningen.