Stel uw vraag aan een politicus tijdens het ANBO Verkiezingsspreekuur

De partijprogramma’s zijn bekend, er komen steeds nieuwe plannen én het Centraal Planbureau heeft alle beloften doorgerekend om te bekijken of alles haalbaar en betaalbaar is. Maar veel kiezers hebben nog altijd vragen over bepaalde zaken. Om burgers in staat te stellen hun meest prangende vraag alsnog te stellen vóór 15 maart organiseert ANBO het grote Verkiezingsspreekuur. Tien politici en kandidaat-Kamerleden bellen op 9 maart een uur lang via de Raad&Daad Advieslijn en zijn zo bereikbaar voor alle mogelijke vragen over Inkomen en pensioen, zorg en gezondheid, kopen en huren. Op deze manier hoopt ANBO de laatste onduidelijkheid weg te nemen bij de kiezers.
Zwevende kiezers laten landen
“We hopen zwevende kiezers te laten landen. Want hoe zit het met de AOW-leeftijd? Wat denkt een bepaalde partij over het gebrek aan verpleegkundigen? Wie zorgt voor méér betaalbare huurwoningen? En wat nu als de belofte onbetaalbaar blijkt? Zweven is het gevolg van onbeantwoorde vragen. Daarom brengen wij deze politici bijeen in Nieuwspoort. Zo scheppen we een unieke kans voor politici om potentiële kiezers persoonlijk te overtuigen”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. ANBO heeft de focus op inkomen, wonen en gezondheid.
Wie bellen er mee?
Linda Voortman – Groenlinks
Sharon Dijksma – PvdA
Erik Ronnes – CDA
Henk Krol – 50 Plus
Vera Bergkamp – D66
Roelof Bisschop – SGP
Lilian Marijnissen – SP
Carla Dik-Faber – ChristenUnie
Karin Gerbrands – PVV
Arno Rutte – VVD
Hoe stellen kiezers hun vraag?
Heel eenvoudig! Aanmelden kan via anbo.nl/steluwvraag 
Let op: we hebben politici uitgenodigd die gaan over de thema’s inkomen, gezondheid en wonen. Vragen over bijvoorbeeld onderwijs, defensie of ontwikkelingssamenwerking zijn natuurlijk nuttig en belangrijk, maar het is niet waarschijnlijk dat deze vragen beantwoord kunnen worden op 9 maart. We vragen vragenstellers daar rekening mee te houden..
ANBO en de verkiezingen
ANBO stuurde vorig jaar al de ’21 tips tot 2021’ naar de opstellers van de partijprogramma’s. Zo moet de stem van senioren doorklinken in de verkiezingsprogramma’s. Sinds half februari kan iedereen op www.anbo.nl per onderwerp nazoeken welke beloften de politici doen. In de programmavergelijker wordt in één oogopslag duidelijk wat de meningen van de partijen zijn over de AOW, het Belastingstelsel en Dementiezorg. Ook is het commentaar van zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eraan toegevoegd. Zo krijgen kiezers een volledig beeld van de ideeën én de haalbaarheid daarvan.